Framtidens juridik om transporter sporrar Jeanette Andersson

Jeanette Andersson är forskare på VTI och adjungerad lektor på Örebro universitet. Som jurist har hon specialiserat sig på framtidens juridik och transporter. Det är en ynnest att få forska om den juridik som ännu inte finns på plats eller som det behöver forskas vidare om – om möjligt inom alla transportslag.

Det var inte självklart vad Jeanette Andersson skulle göra efter studenten. Tanken på forskning fanns inte då och inriktningen mot transporter kom i ett ännu senare skede.

− Jag ville läsa vidare och kom bland annat in på juristutbildningen. Det verkade intressant att kunna hålla koll på lite av varje, som ett smörgåsbord och allmänbildande. Det var under utbildningen jag upptäckte hur roligt det var att skriva och redan under examensarbetet föreslog min handledare att jag skulle ägna mig åt forskning.

Men det var först efter att ha jobbat som notarie i tingsrätt och som bolagsjurist på Volvo Lastvagnar som hon återvände till universitetet. Det som sedan ledde henne fram till transportjuridiken var rena tillfälligheter. Tanken var att skriva en avhandling inom kontraktsrätt. Samtidigt startade verksamheten för Lighthouse, Sveriges samverkansplattform för sjöfartsforskning och innovation. Jeanette Andersson blev en av plattformens första doktorander vid Göteborgs universitet, och hon disputerade i sjörätt med en avhandling om avtal om ship management. Därefter blev hon lektor i civilrätt och programansvarig vid juristprogrammet på Örebro universitet. Sammanlagt blev det 15 år inom akademien, varav 12 år vid juridiska institutionen på GU. Numera är hon adjungerad lektor vid Örebro universitet där det finns en gemensam samverkansbas kopplat till juridik om datadelning, AI och cybersäkerhet.

– Behovet av forskning i ämnet är enormt, vi ser en våg av EU-reglering som sköljer över oss och det behövs mer kunskap om dess innebörd och konsekvenser på transportområdet.

Jeanette Andersson temaforskar om den framväxande dataregleringen inom Swedish Electromobility Center, SEC, ett partnerskap där VTI är med. Ett projekt inom SEC är DataREgulation And electroMobility som bygger vidare på resultat och slutsatser från regeringsuppdraget Elektrifieringen av transportsektorn. Projektet får stöd av Volvo Cars, Scania och Zeekr, ett bra exempel på samverkan där även Örebro universitet är med i dialogform.

Jeanette Andersson deltar också i REDO 2, en uppföljare till forsknings- och utvecklingsprojektet REDO som står för Remote automated vehicle operation. Ett av arbetspaketen handlar om olika juridiska aspekter vid fjärroperation av fordon. Ett övergripande mål är att bygga upp kunskap för att stärka svensk industri inom området fjärroperation av vägfordon.

– Det är ett mycket spännande projekt eftersom det har hänt så mycket inom juridiken de senaste åren. Jag har förmånen att jobba med juridik som inte är på plats ännu och får följa utvecklingen på olika nivåer, internationellt, inom EU och nationellt. Genom komparativa utblickar har vi tittat på regelutvecklingen i Frankrike, Storbritannien och Tyskland. De reglerar på olika sätt, vilket är intressant när det gäller frågan om hur svensk lagstiftning bör utformas.

Hon medverkar också i ett nätverksprojekt om automatiserad körning som bland annat syftar till att proaktivt påverka utformningen av svensk rätt på området.

Utgångspunkten för hennes forskning är hållbarhetsfrågorna, vilka också stod i fokus i hennes avhandling. Hållbarhetsfrågorna är både intressanta och en förutsättning för omställningen liksom de transportpolitiska målen, anser hon.

Utöver forskningsprojekten hon medverkar i handleder hon också examensuppsatser och är mentor för Emma Pakki, nybliven forskningsassistent på VTI. VTI är ganska unikt genom att det går att komma in i den juridiska forskningen via assistentrollen, menar hon, och hoppas på framtida doktorander i ämnet. På VTI kan de få inblick i transportfrågor och jobba tvärvetenskapligt i projekt. Att forska om de juridiska kopplingarna är jättespännande, anser hon.

− Jag skulle gärna se att vi blir ännu fler forskande jurister så småningom. Det behövs en kritisk massa och jag ser behov av mer forskning inom andra transportslag och potentiella projekt där juridiken är betydelsefull. På min önskelista står fler sjöfartsprojekt men också en förhoppning att framöver kunna medverka i forskningsprojekt om rättsliga aspekter på flyg- och järnvägsområdet.

Utanför arbetet tillbringar hon gärna tid med familj och vänner. Bland hennes främsta fritidsintressen märks musik och sport. Hon trivs också med att koppla av i naturen, med promenader i skogen eller längs havet.

Fotnot: Detta är ett bidrag till en ny porträttserie – möt medarbetarna på VTI som forskar om och arbetar med framtidens transporter.

Vi som arbetar här - vti.se Länk till annan webbplats.

Jeanette Andersson

Ålder: 55 år.
Tjänst: Forskare.
Arbetsplats: Göteborg.
Forskningsområde: Juridik för olika transportslag, kopplat till bland annat automatisering och fjärroperation, elektrifiering samt digitalisering. Forskning om rättsliga aspekter av datadelning, AI och cybersäkerhet samt nya områden för kontrakts-, arbets- och arbetsmiljörätt. I första hand transporter på väg och sjöfart, men hon ser gärna framtida medverkan i projekt kring flyg- och järnväg också.