Studie: Så kan säkerheten på stationerna förbättras

Pendeltågsstation
Pendeltågsstationen i Järna. Säkerheten har förbättrats med längsgående staket och så kallade hajtänder för att förhindra passage utanför staketen. Foto: Johan Fredin-Knutzén/Karolinska Institutet

Små, enkla och billiga åtgärder kan ge stora positiva förbättringar av säkerheten vid pendeltågsstationer. Det visar en ny rapport från VTI.

Obehöriga som springer på spåren, vilket ibland leder till att personer blir påkörda, är på flera sätt ett allvarligt problem inom tågtrafiken. Obehöriga spårbeträdanden är inte bara olagliga och orsaken till många förseningar utan innebär också ett allvarligt arbetsmiljöproblem för tågförarna. Därtill kommer det mänskliga lidande och kostnaderna för samhället som olyckorna för med sig.

I studien "Utvärdering av åtgärder för säkerhet och trygghet på pendeltågsstationer" granskar VTI-forskaren Gunilla Björklund hur en rad ganska enkla åtgärder påverkat säkerheten på två olika pendeltågsstationer – Järna utanför Södertälje och Stockholms södra station.

De fysiska åtgärderna omfattade bland annat så kallade hajtänder för att förhindra passage till spåren, installation av nya staket och varningsskyltar om faran med att beträda spåren. De olika insatserna kostade i Järna 930 000 kronor och på södra station 1 650 000 kronor.

– Resultaten tyder på att enkla och relativt billiga åtgärder har haft effekt. Det bör vara en viktig strategi för att minska obehöriga spårbeträdanden och personpåkörningar i framtiden, sammanfattar Gunilla Björklund och lägger samtidigt in en viktig brasklapp:

– Det har funnits ett antal begränsningar i studien, vilket bland annat innebär att man bör vara försiktig med att generalisera resultaten till andra stationer. Utvärdering av åtgärder på andra stationer och fortsatt utvärdering av stationerna i denna studie är viktigt för att kunna utröna vilken effekt olika åtgärder har.

I Järna innebar installation av nya staket, nya hajtänder och varningsskyltar en signifikant minskning av obehöriga spårbeträdanden och personpåkörningar. Antalet händelser minskade från i genomsnitt 0,94 i månaden innan åtgärderna vidtogs till 0,32 händelser i månaden. En minskning med två tredjedelar således.

På Stockholms södra station sjönk antalet olyckor och obehöriga spårbeträdanden från i snitt 2,09 händelser i månaden till 1,12 händelser. Under en period av tre år inträffade inte en enda personpåkörning jämfört med tidigare drygt en om året. Samtidigt minskade också förseningarna kraftigt – från omkring 250 till drygt 70 förseningstimmar per år.

På södra station utgjordes åtgärderna av längsgående staket, nya hajtänder, så kallade pyramidmattor där fotgängare inte ska passera och nya varningsskyltar.

– Vi studerade också stationerna i Årstaberg och Upplands Väsby. Där gjordes inga, eller endast mindre omfattande, förändringar av stationerna och där skedde inte heller någon minskning av händelserna. Det pekar på att det var de här åtgärderna som gav resultat, säger Gunilla Björklund.

Studien har genomförts genom strukturerade observationer, enkäter till resenärer och personal, och intervjuer med personal. Statistik har hämtats från databaser och olyckor och spårbeträdanden har granskats och analyserats från videoinspelningar.

Text: Mikael Sönne

Läs rapporten: Utvärdering av åtgärder för säkerhet och trygghet på pendeltågsstationer (Diva) Länk till annan webbplats.

Nytt räcke och hajtänder på stationen i Järna. Foto: Johan Fredin-Knutzén/Karolinska Institutet

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.