Lyft för elvägar på lyckad och fullsatt konferens

Tre män och en kvinna på konferensscen
Lars Lund Godbolt, Mats Alaküla och Jakob Rogstadius och Lina Nordin på konferensscenen. Foto: Petter Duvander

Kunskapsbehovet är stort om elektrifieringen av transporter i Sverige och internationellt. Elvägar kan bli en bland många lösningar visar förra veckans välbesökta konferens i Lund Charging Ahead: The Electrification in Transportation Infrastructure. Bland arrangörerna fanns elvägskonsortiet EVolution Road där VTI är en part.

− Konferensen gav otroligt mycket energi och tankar. Det samlade intrycket är att det finns behov av den här typen av sammankomst. Elektrifieringen av vägtransporter behöver ske skyndsamt för att nå de uppställda målen om en fossilfri fordonsflotta. Vi vet att vi måste ta det steget och hur läget ser ut just nu, säger VTI:s forskningschef Lina Nordin strax efter konferensen − trött men glad över vilket driv det finns i frågan och att konferensen gick så fantastiskt bra.

Från VTI deltog även seniora forskarna Francisco Márquez Fernández och
Jiali Fu. Lina Nordin var en av konferensens moderatorer och medförfattare till en metastudie som presenterades på konferensen – en aktuell sammanställning om nuläget för omställningen av transporter i Sverige och internationellt för att nå de olika hållbarhetsmålen inför klimatomställningen.

Hållbarhetsmålen handlar om att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Om inget banbrytande sker, så kommer det inte gå att nå målen, inte heller ur ett brittiskt perspektiv, enligt inledningstalaren professor David Cebon från Cambridge universitet som också tog upp elvägar som en möjlig dellösning.

Jakob Rogstadius, senior forskare på forskningsinstitutet RISE, presenterade metastudien. Bland nya grepp för att klara omställningen fanns retrofitting, eftermontering. Det kan ske genom att bygga om delar av fordonsflottan, att byta ut fossildrivna motorer mot eldrivna försedda med mindre batterier som klarar transportbehoven i kombination med elvägar.

− Det fanns med i den efterföljande diskussionen och ska ses som ett alternativ utifrån helheten, ett alternativ som kan bli mer kostnadseffektivt än vätgasdrivna fordon och elfordon med stora batterier, säger Lina Nordin.

Norge har inte satsat på forskning om elvägar, utom möjligen för den tunga trafiken men inte för personbilar. Det är för sent, enligt Lars Lund Godboldt, rådgivare på norska elbilsföreningen. Utvecklingen vad gäller elbilar är långt kommen, men ett problem är att investerarna för laddningsstationerna inte får ut sina pengar.

På plats fanns också programchef Jan Pettersson från Trafikverket, ansvarig för det nationella elektrifieringsprogrammet för vägtransporter. Han gav ett övergripande perspektiv om elektrifieringen av transportsektorn i stort och blickade mot omvärlden. Kina har kommit långt med sin infrastruktur för laddning och har också börjat tänka på andra sätt att elektrifiera som exempelvis med batteribyte vilket även Sverige testar på vissa platser.

Elektrifieringen kräver beteendeförändringar. Vi kanske inte kan göra som vi alltid har gjort utan behöver tänka på ett nytt sätt när vi planerar våra resor, samtidigt behöver den typen av ändring få social acceptans. Det menade Maria Stenström från 2030-sekretariatet som även betonade vikten av samarbete, att inte jobba på i separata spår. På konferensen deltog också tillverkare av snabbladdare och representanter från elnätsdistributören Eon som talade om utbyggnaden av elnätet och vad som finns att ta hänsyn till där.

Konferensen tog utgångspunkt i EU-perspektivet inte minst genom diskussioner kring AFIR, Alternative Fuels Infrastructure Regulation. Det är det nya regelverket inom EU för utbyggnad av laddinfrastruktur och andra alternativa bränslen.

− Där finns tydliga föreskrifter kring utbyggnad av snabbladdare och vätgas i fråga om hur tätt det ska finnas tankstationer och laddningsstationer utmed vägnätet, men elvägar nämns bara per definition. Elvägarnas utbyggnad behöver regleras på samma sätt för att vara en teknik att räkna med. Det kräver beslut på regeringsnivå som i sin tur kan pusha utvecklingen på EU-nivå, säger Lina Nordin.

Elvägar kan vara ett sätt att minska antalet dieselfordon, vilket i sin tur kommer att ge stora vinster genom minskade utsläpp. Samtidigt gör elvägar det möjligt att ha mindre batterier vilket ger miljövinster både genom minskat behov av svårtillgängliga mineraler och genom lägre utsläpp av de växthusgaser som kommer via produktion av dessa batterier.

Möjligheterna med elvägar väckte positiva tankar bland deltagarna och en vilja sprida ordet. Många på konferensen var intresserade av att veta mer, och det fanns en vilja att ta diskussionerna vidare till andra instanser. På så vis var konferensen lyckad, speciellt eftersom vissa deltagare inte tidigare hört talas så mycket om elvägar och de möjligheter som de ger, menar Lina Nordin.

Generellt sett har elvägar setts som en möjlighet för att kunna elektrifiera tunga transporter men konferensen lyfte även fram att kunna elektrifiera bilar. Målgruppen är inte elbilsägare med hemmaladdare, de som kallas early adopters eller tidiga brukare. De som skulle gynnas är fram för allt de som fortsatt att välja fossilbilar, de som bor i lägenhet utan möjlighet att ha hemmaladdare eller de som inte har råd med elbil med stor motor.

− Ofta talar vi om att de dagliga resorna med bil är kortare än 50 km. Elvägar skulle kunna vara ett alternativ för dem som i dag väljer fossila fordon, eller plug-in hybrider för att någon gång per år göra de lite längre resorna.

Samtidigt behöver bilresandet minska och resandet öka med kollektivtrafik, cykel och gång samt ersättas genom digitala möten, menar hon.

− En spontan reflektion efter konferensen är att vi har tänkt rätt. Vårt syfte var att bjuda in aktörer från alla delar av elektrifieringsbranschen, för att kunna diskutera de olika alternativ vi har gällande elektrifiering av vägtransporter och att nå någon slags samsyn kring läget vi har idag. Utifrån rapporter och uttalanden kopplade till elektrifiering i Europa har vi sett att det finns så många olika sanningar därute.

Målet var att få en gemensam syn kring nuläget vilket också var grunden för metastudien som konferensen diskuterade under dess två dagar.

− Så här efteråt kan vi konstatera att det finns en slags samsyn kring elektrifiering och vad som fattas, vad vi behöver lyfta och hur vi behöver gå vidare framåt.

Innovativ elväg testas i Skåne - EVolution Road Länk till annan webbplats.

Kontakt