Ny rapport: Så påverkar alkohol förmågan att cykla

Cyklist
Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Förmågan att cykla påverkas redan vid låga promillehalter och försämras gradvis ju mer alkohol en person har i blodet. Vid 0,7 promille är försämringen statistiskt säkerställd. Det visar en studie vid VTI, där onyktra cyklister jämfördes med nyktra.

Att man cyklar sämre om man druckit alkohol kan tyckas självklart, men faktum är att det finns få studier som visar hur – och vid vilka nivåer – alkohol faktiskt påverkar cyklingen. För andra grupper, inte minst bilister, finns fler undersökningar, men för cyklister saknas kunskap om hur både motorik och beslutsfattande påverkas.

I projektet Cykling under alkoholpåverkan försöker forskare vid VTI täppa igen den kunskapsluckan. Vid ett försök på en avlyst parkeringsplats i Falun fick 28 personer cykla en testbana med fyra olika moment: slalom runt koner, cykla så rakt som möjligt, cykla så långsamt som möjligt samt stanna med båda fötterna inom en stoppruta.

19 av deltagarna drack alkohol under försöket, medan nio ingick i en nykter kontrollgrupp.

– Redan vid 0,2 promille ser vi tendenser till försämrad förmåga. Det första som påverkas är förmågan att cykla rakt fram. I 11 av de 18 fall där vi såg en försämring hos den alkoholpåverkade experimentgruppen, jämfört med den nyktra kontrollgruppen, var försämringen statistiskt säkerställd vid en genomsnittlig alkoholhalt på 0,7 promille, säger projektledaren Henriette Wallén Warner.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det här är resultat på gruppnivå. Bland de enskilda cyklisterna fanns mycket stora skillnader.

Deltagarna som drack alkohol kom i genomsnitt upp i 0,87 promille, vilket för de flesta är en ganska tydlig berusning. Vid den nivån var förmågan att cykla tydligt påverkad.

I försöket observerades deltagarnas cykelprestationer på testbanan – som att cykla rakt och inte välta koner – samtidigt som deras instabilitet mättes med sensorer. Deltagarna fick även svara på frågor om upplevd alkoholpåverkan och hur de upplevde och skattade sin förmåga att cykla. Även kognition och perception undersöktes i studien.

Till skillnad från flera andra länder har Sverige inte någon alkoholgräns för cykling. Detta trots att världshälsoorganisationen WHO slagit fast att alkoholpåverkan ökar risken för cyklister att skadas eller förolyckas. Vid 0,5 promille alkohol i blodet är skallskadorna fler och det finns ett tydligt samband till skadornas svårighetsgrad, längre sjukhusvistelser och högre sjukvårdskostnader.

VTI-rapporten mynnar ut i en rekommendation om information och kampanjer för att minska cykling under alkoholpåverkan. Ökad kunskap om risker och alkoholens effekter kan påverka beteendet på sikt. Dessutom kan cykelinfrastrukturen anpassas så att skador undviks eller minimeras. Införandet av en alkoholgräns tror forskarna dock skulle kräva ett stort förarbete.

– Det är relativt vanligt att cykla alkoholpåverkad och acceptansen för att göra det är väldigt hög, varför införandet av en alkoholgräns i dagsläget är problematiskt, säger Henriette Wallén Warner.

Den nu publicerade rapporten ingår i ett större projekt om cykling och alkohol. Deltagarna har valts ut noggrant och studien är godkänd av etikprövningsmyndigheten. Tidigare har studier med enkätundersökningar och försök på rullband genomförts. En ansökan om en fjärde observationsstudie har också lämnats in till Trafikverket.

Text: Mikael Sönne

Länk till rapporten: Cykelförmåga under alkoholpåverkan: Testbanestudie (DIVA) Länk till annan webbplats.

Inslag i SVT om försöket: "Det är svårt att cykla slalom" Länk till annan webbplats.

Intervju i SVT med Henriette Wallén Warnér: Tre frågor och svar om experimentet Länk till annan webbplats.

Inslag i SR Dalarna om försöket på rullbana: Onyktra cyklister i ny studie Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.