Konferens ska bana väg för elektrifiering

Porträtt på kvinna
Lina Nordin ser fram emot konferensen där hon medverkar i olika roller. Foto: Satu/VTI

Elektrifieringen av vägtransporter behöver ske skyndsamt för att nå de uppställda målen om en fossilfri fordonsflotta. Hur det ska gå till är inriktningen för konferensen i Lund 19 till 20 mars Charging Ahead: The Electrification in Transportation Infrastructure. Bland arrangörerna finns elvägskonsortiet EVolution Road, där bland annat även VTI medverkar.

VTI:s forskningschef Lina Nordin kommer att vara en av konferensens talare och moderatorer men har även en annan viktig roll. Hon är medförfattare till en analys av alla typer av elektrifiering som existerar för att ställa om transportsektorn och nå de olika hållbarhetsmålen.

− I dag finns inte allt på plats för att vi ska nå de målen, vad ska till för att skynda på elektrifieringsprocessen och leda till resultat? I denna metastudie har vi samlat information om omställningen och kommer att bidra med slutsatser, säger Lina Nordin.

Hållbarhetsmålen handlar om att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

− Analysen kommer att fungera som ett underlag inför konferensen där det ska ske fortsatta diskussioner, säger Lina Nordin som hoppas få dit beslutsfattare och andra som kan vara med och påverka omställningen i rätt riktning genom olika former av policybeslut.

Metastudien är upphandlad inom EVolution Road, finansierad av Trafikverket och leds av Jakob Rogstadius, senior forskare på RISE. Gruppen medförfattare består av fyra personer: Från VTI Lina Nordin och seniora forskaren Francisco Márquez Fernández som också är även biträdande universitetslektor på Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet. Därifrån ingår även professor Mats Alaküla i gruppen, och utöver det Patrick Plötz, koordinator på Fraunhofer ISI, ett tyskt forskningsinstitut.

Detta är huvudgruppen. Dessutom medverkar en stor referensgrupp från hela världen med kopplingar till elektrifiering. Resultaten kvalitetssäkras genom granskning av tolv internationella seniora experter från bland annat Alstom, Daimler Trucks, Cambridge University, DHL och Trafikverket.

− Det är ett organiskt samarbete vilket är ett ovanligt tillvägagångssätt och som har lett till nya slutsatser sedan projektet startade, säger Lina Nordin.

Analysen och slutsatserna från konferensen ska så småningom resultera i en forskningsartikel. Elvägar, som konsortiet EVolution Road verkar för, kan vara en del i denna mix av fossilfria transporter. Forskarna tittar på den tekniken som ett viktigt komplement.

− Elvägar kan komma till användning även till annat än tunga fordon som har varit fokus hittills. Vi behöver starta där, men det räcker inte, vi behöver även anpassa elvägar för personbilstrafiken, säger Lina Nordin.

Konferensen har bland annat bjudit in Lars Godboldt, rådgivare på norska elbilsföreningen. Norge har en bra utveckling vad gäller elbilar, fast de kommer ändå inte att kunna nå hållbarhetsmålen med den takt som omställningen sker i dag. Men grannlandet har kommit en bra bit på väg, till exempel genom att göra det billigare att både köpa och äga en elbil jämfört med ett fossildrivet fordon, menar Lina Nordin.

Första konferensdagen ger en överblick och djupare förståelse för elektrifieringens utmaningar och lösningar. Dag två tränger konferensen djupare in i ämnet och runda bordssamtal sker inom en lång rad av olika ämnesområden, allt från logistik sista milen till hur system för elvägar kan bidra till mervärden i form av smarta lösningar.

Charging Ahead: The Electrification of Transportation Infrastructure (confetti.events) Länk till annan webbplats.

VTI med på banan i förlängt elvägsprojekt - vti.se Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.