Rapport: Högre avgifter för sjöfartens miljöpåverkan

Fartyg som rundar udde.
En ny VTI-rapport föreslår att kostnaderna för sjöfartens miljöpåverkan räknas in i de avgifter rederierna betalar till Sjöfartsverket. Foto: Johannes Erlandsson/ Mostphotos

En ny rapport från VTI föreslår en genomgripande förändring av Sjöfartsverkets avgifter för handelssjöfarten. Den föreslagna förändringen tar hänsyn till sjöfartens miljöpåverkan och skulle innebära en kraftig sammanlagd avgiftshöjning om det blir verklighet.

Det nuvarande avgiftssystemet har kritiserats för att det saknas en tydlig koppling mellan avgift och utförd tjänst och för att systemet innehåller rabatter som är olämpliga ur miljösynpunkt. Det saknar också transparens och ger bara svaga incitament för rederierna att minska luftföroreningar och annan miljöpåverkan.

Den nya modellen som presenteras i rapporten ”Nya utgångspunkter för Sjöfartsverkets avgifter. Avgiftsmodell 2028” försöker råda bot på detta. Förslaget innebär att avgifterna delas in i tre olika grupper: lotsavgifter, avgifter för andra tjänster samt internaliserade avgifter. Det sistnämnda är samhällets kostnader för luftföroreningar och olyckor orsakade av handelssjöfarten.

Det är de sistnämnda externa kostnaderna som gör att de totala årliga avgifterna skulle öka kraftigt – från i dag 1,9 miljarder kronor till 4,9 miljarder. Handelssjöfartens luftföroreningar kostnadsberäknas bara de till 3,2 miljarder kronor.

Tilläggas kan att kostnaderna för koldioxidutsläppen ligger vid sidan av detta och hanteras inom EU:s klimatprogram ”Fit for 55”, bland annat genom att sjöfarten med start 2024 inkluderas i handelssystemet för utsläppsrätter.

– Vi blev själva förvånade över att siffrorna var så höga. Men tyvärr har sjöfarten bara börjat sin resa mot minskade utsläpp och ligger långt efter utvecklingen inom vägtransporterna, säger utredningsledaren Inge Vierth som skrivit rapporten tillsammans med fyra kollegor.

Är det realistiskt med en så stor avgiftshöjning?

– Vi förstår att det inte är något som kan genomföras imorgon. Men vi föreslår en modell som är teoretiskt riktig om avgifterna ska ta hänsyn till miljön och bidra till att uppnå de transportpolitiska målen. I dag är kopplingen mellan miljö och avgifter försumbar.

En grundtanke i rapporten är att de internaliserande avgifterna ska betalas på fartygsnivå enligt principen ”förorenaren betalar”. Detta ska öka drivkrafterna att minska utsläppen och skulle till exempel innebära att elfartyg helt slipper internaliserande avgifter för utsläppen.

För att öka acceptansen föreslås att staten använder en del av de internaliserade avgifterna för att inrätta en fond av samma slag som EU:s klimatfond. Där ska rederierna kunna söka bidrag för miljöinvesteringar och därigenom få tillbaka en del av de ökade avgifter de har betalat.

– Vi föreslår också att staten tar över kostnaden för isbrytningen. Vidare renodlas avgifterna så att handelssjöfarten – enligt ”användaren betalar principen" – enbart betalar för de tjänster som utnyttjas. Det bör näringslivet gilla liksom att transparensen blir bättre, säger Inge Vierth.

Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet ”Avgiftsmodell 2028 –hur skapar vi en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart?” som genomförts av VTI, Sjöfartsverket och Sveriges Hamnar mellan januari 2021 och januari 2024. Projektet är finansierat av Trafikverket.

Text: Mikael Sönne

Länk till rapporten: Nya utgångspunkter för Sjöfartsverkets avgifter. Avgiftsmodell 2028 (DIVA) Länk till annan webbplats.

 

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt