Ny blåljussimulator på VTI ska minska olycksrisken

Installation av ambulanssimulatorn på VTI i Linköping.
Ambulansen installeras i VTI:s körsimulator Sim III. Foto: Mikael Sönne

VTI leder projektet SPEED som ska utveckla simulatorbaserad träning för blåljuspersonal. Behovet av simulatorträning är stort eftersom utryckningsförare inom polis, ambulanssjukvård och räddningstjänst inte får träna blåljuskörning ute i trafiken.

Att köra utryckningsfordon är krävande, föraren måste hela tiden väga riskerna mot behovet av att komma fram så fort som möjligt. Samspelet med andra trafikanter kan vara komplicerat och kräver erfarenhet. Rutinerade utryckningsförare vet till exempel hur de ska närma sig andra bilar för att få dem att flytta på sig på ett optimalt sätt, det gäller att inte skrämma upp bilförarna så att de plötsligt gör farliga manövrar.

Men i dag kan det ta tid för blåljusförare att lära sig köra säkert eftersom det inte är tillåtet att öva utryckningskörning i trafiken. Bristen på träningsmöjligheter är ett problem när man rekryterar nya anställda till ambulanssjukvården, räddningstjänsten och polisen. Därför är behovet av träning i simulator stort.

Företag som till exempel Skillster och Tenstar Simulation erbjuder simulatorutbildning för blåljuspersonal, men det behövs mer kunskap om hur den ska utformas för att bli så effektiv som möjligt. Därför driver VTI tillsammans med Trafikverket och olika aktörer ett projekt för att utveckla teknik och pedagogik för blåljussimulatorträning. Projektet heter SPEED, Swedish Project for Efficient Emergency Driving, och det övergripande målet är att minska risken för olyckor vid utryckningskörning, åstadkomma bättre arbetsmiljö och öka chansen för att de som är i behov av vård får det så fort som möjligt.

– Träningen ska utbilda förarna i riskmedveten och effektiv utryckningskörning. Om man ska köra fort men samtidigt säkert så krävs det att förarna hela tiden gör avvägningar, och det kan man träna i simulator, säger Björn Lidestam, senior forskare på VTI.

I en förstudie sammanställde forskarna dödsolyckor med utryckningsfordon, gjorde en enkätstudie bland utryckningspersonal och tog fram ett enkelt utryckningsscenario. Nu pågår en djupare studie som fått namnet Blåljussimulatorträning på riktigt.

– Vi har tagit fram typsituationer som är viktiga att träna på. Om man är ny som utryckningsförare finns risken att man blir stressad när man kör och därför inte funkar så bra. Det ska vi träna bort i simulatorn.

Gemensamt för piloter, tågförare och utryckningsförare är att de behöver träna på riskfyllda situationer som uppstår mycket sällan men kan få stora konsekvenser om de inte agerar rätt. Vid utryckningskörning kan det till exempel vara att det dyker upp vilt på vägen.

– Om man kör över hastighetsgränsen så blir det extra farligt. Då är det väldigt viktigt att man inte svänger ner i diket eller över i mötande körfält, säger Björn Lidestam.

Han kommer att leda en studie där deltagarna lottas till två grupper. Experimentgruppen kommer att genomgå företaget Skillsters simulatorutbildning för blåljuspersonal. Det är en kurs med stegrad svårighetsgrad där föraren slumpmässigt hamnar i olika kritiska situationer, det kan vara en bil som oväntat dyker upp eller lekande barn vid sidan av vägen.

Kontrollgruppen får köra kortare tid i simulator och till största delen utan sirener och blåljus. De kommer heller inte att utsättas för några svåra situationer. Vid det avslutande testet är båda grupperna vana vid att köra i simulator och alla kommer att utsättas för samma kritiska situationer på samma platser.

– Sedan kommer vi att jämföra hur snabbt de har tagit sig fram och vilka risker som funnits. Hur nära har de varit att krocka? Hur många gånger har de varit nära att köra av vägen? I den här typen av forskning har vi mått på hur säker körningen har varit, berättar Björn Lidestam.

Resultatet kommer att ge kunskap om hur effektiv simulatorträning är och hur den bäst ska utformas. Samtidigt sker annan forskning inom samma område. Björn Lidestam handleder en doktorand som forskar på hur man påkallar fri väg med så kallade EVA-meddelanden via radio. Och i VTI:s verkstad och stora simulatorlaboratorium växer en fysisk ambulanssimulator i full skala fram. I den ska ambulanssjuksköterskor kunna träna olika vårdande moment i en svängande och krängande ambulans. Den ska också användas för utveckling av ergonomi och säkerhet så att sjuksköterskorna ska kunna arbeta med patienten samtidigt som de är bältade.

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i VTI aktuellt 4-2023

Text: Johan Sievers/Redakta

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.