Hastighet begränsad genom geofencing kan rädda liv

Bilar med rörelseoskärpa.
Foto: Roland Magnusson/ Mostphotos

Geofencing är ett sätt att digitalt begränsa anslutna fordon enligt särskilda villkor inom en geografisk zon. Mycket tyder på att det går att öka trafiksäkerheten genom att använda geofencing för att kontrollera hastigheten. Det visar ett nyligen avslutat forsknings- och utvecklingsprojekt där många olika forskarkompetenser har deltagit.

– Geofencing för hastighetsbegränsning i trafiken kan förhindra dödsfall och allvarliga skador. Det kan vara särskilt användbart på platser där fysiska hinder är olämpliga, till exempel kring sjukhus, vissa skolor och andra områden, säger projektledaren Sara Nygårdhs på VTI.

Projektet är uppdelat i en litteraturstudie, försök på en testbana och en trafiksimuleringsstudie. Förutom trafiksäkerhet har projektet även siktat in sig på effekter för hälsa och miljö. Litteraturstudien visade att det ännu saknas kunskaper om geofencingens effekter särskilt med avseende på hastighet.

Försöket på testbanan skedde i olika situationer där en personbil körde med och utan hastighetsbegränsande geofencing. Fordonet skulle inte överskrida hastighetsgränsen, däremot omfattade testen utan geofencing två olika körstilar, en som forskarna definierade som en genomsnittlig och en som mer offensiv. Trafikmiljön skulle efterlikna två verkliga områden, dels en landsväg utanför en skola, dels en väg i tätort förbi ett sjukhus.

Resultaten från testbanan visar på tydliga effekter för geofencing. Risken minskar för dödsfall och allvarliga skador, framför allt för fotgängare och cyklister, men även för personer inne i fordonet. Hur stor effekten blir beror på hur hög hastigheten är.

Trafiksimuleringsstudien fokuserade på sjukhusscenariot där simuleringen beaktade fordonsflottans sammansättning och interaktioner mellan fordon, både med och utan geofencing.

– Vi studerade vilka effekter geofencad hastighet skulle kunna ha på en hel fordonsflotta med olika typer av fordon, under förutsättning att en viss andel av fordonen är geofencade. För att efterlevnaden av hastighetsgränsen ska bli bättre måste en ganska stor andel av fordonen ha geofencing.

Försöken med geofencing på testbanan visade även på minskade avgasemissioner och passagebuller. Enligt trafiksimuleringen uteblev däremot effekten på emissioner nästan helt.

Trafikverket har varit finansiär för projektet med en budget på 3,77 miljoner kronor. Många olika forskarkompetenser inom VTI har varit inblandade i projektet. Företaget Viscando och Chalmers har deltagit med mätningar. Testbanan VTI har använt ligger på AstaZero, belägen i Sandhult utanför Göteborg. I ett nästa steg vill forskarna gå vidare genom att testa geofencing i större skala under mer verkliga förhållanden.

Text: Gunilla Rech

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i VTI aktuellt 4-2023

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.