Safe System förbättrar världens trafiksäkerhet

Gatutrafik i Indien.
Gatukorsning i Indien. Foto: Denny Lorentzon/ Mostphotos

Uppdraget är både stort och viktigt: att bidra till att förbättra trafiksäkerheten i ett globalt perspektiv. Sverige har kommit långt, men kan inte bara exportera sina lösningar rakt av. Det säger Anna Vadeby, senior VTI-forskare och en av dem som leder det internationella arbetet.

Mellan åren 2011 och 2020 avled uppskattningsvis 13 miljoner människor i trafikolyckor över hela världen – 90 procent av olyckorna inträffade i låg- och medelinkomstländer. Trafikolyckor är den främsta orsaken till dödsfall bland barn och unga vuxna mellan 5 och 29 år. Under Coronapandemin minskade antalet allvarliga olyckor, men den nedgången har nu stannat av.

Mot den bakgrunden – och med tanke på världsläget och alla andra globala utmaningar – går det att ställa frågan om världen är intresserad av trafiksäkerhet. Ja, det tycker Anna Vadeby.

– Trafiksäkerhet finns med i de 17 globala målen och finns definitivt med på den globala dagordningen. Sen är trafiksäkerhet inte en isolerad fråga utan hänger ihop med flera andra globala mål. Lägre hastigheter minskar till exempel utsläppen och är bra för klimatet, säger hon.

Inom projektet ”Advancing the safe system” leder Anna Vadeby en arbetsgrupp för att konkretisera ett ramverk för ökad trafiksäkerhet som presenterades förra året – The Safe System Approach in Action. Ramverket utgår från Safe System-principen som bygger på att människor är ömtåliga, begår fel och att trafiksystemet måste ta hänsyn till detta. Samtidigt betonas att vi trafikanter har ett ansvar att ta hänsyn, följa trafikregler och hålla hastighetsgränser.

– I Sverige har vi Nollvisionen, men egentligen är det samma sak. En grundtanke är framför allt att den mänskliga kroppen inte klarar vilka krafter som helst och att trafiksystemet därför måste utformas så att allvarliga konsekvenser av olyckor förhindras, säger Anna Vadeby.

Ramverket som arbetsgruppen arbetar med handlar om hur Safe System-principerna ska kunna införas i praktiken. Då handlar det om att etablera och engagera trafiksäkerhetsmyndigheter i alla länder, dela ansvar mellan olika aktörer, arbeta parallellt med olika delar inom trafiksäkerhetsområdet och skydda trafikanter från alvarliga skador i samband med olyckor i trafiken. Och, inte minst, att stödja ett trafiksäkert beteende bland alla trafikanter.

Anna Vadeby är en av Sveriges ledande trafiksäkerhetsexperter. Samtidigt säger hon att hon lär sig mycket av det internationella samarbetet.

– Inte minst blir jag ödmjuk. Vi kan tycka att det är svårt att få igenom olika saker här i Sverige, men det är ingenting mot hur det kan vara i andra länder. Jag ser också hur viktigt det är få med alla, att göra folk delaktiga i processen

Det internationella projektet drivs av International transport forum, ITF, och pågår under åren 2023 och 2024

Text: Mikael Sönne

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i VTI aktuellt 4-2023

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt