Styrmedel för sjöfarten granskas i nytt projekt

Lastfartyg.
Foto: Mostphotos

Ett nytt VTI-projekt ska utveckla samhällsekonomiska analyser för sjöfart, som idag är sämre än för väg och järnväg. Ett viktigt mål är att styrmedel och åtgärder som rör de olika trafikslagen ska kunna granskas och jämföras på ett rättvist sätt.

SEAS-projektet (Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter) startar vid årsskiftet och drivs av VTI i samarbete med SMHI, Chalmers tekniska högskola och World Maritime University i Malmö. Det drygt treåriga projektet finansieras till 100 procent ur Trafikverkets Sjöfartsportfölj med totalt 8,6 miljoner kronor.

Syftet är att förbättra möjligheterna att utvärdera och analysera olika styrmedel och infrastrukturåtgärder när det gäller sjötransporter. Särskild vikt kommer att läggas vid effektsamband och monetära värderingar inom områdena sjösäkerhet och miljö.

– Det är ingen hemlighet att Trafikverket mest jobbar med vägoch järnväg, så därför är det extra roligt att vi fått SEAS beviljat, säger projektledaren Inge Vierth, VTI.

– Det är viktigt att ha kalkyl- och analysmetoder för alla trafikslag så att de kan jämföras på ett bra sätt. Det är också viktigt att ha väl utarbetade underlag till de internationella förhandlingar som är så viktiga för sjöfarten.

I projektet kommer forskarna att utnyttja så kallad AIS-data (Automatic information system), en form av GPS-system som i realtid beskriver enskilda fartygs typ, position, hastighet och djupgående. Dessa uppgifter kommer att användas för att beskriva hur olika fartygsrörelser påverkar miljö och säkerhet.

Metoden gör det möjligt att arbeta på ett nytt sätt med utvärderingar av olika scenarier, inte minst med tanke på samhällsekonomiska effekter.

– All data knyts ihop i en gemensam databas som kommer att byggas på vartefter. Systemet är state of the art internationellt men har inte använts på det här sättet i Sverige tidigare, säger Inge Vierth.

Initiativet till SEAS -projektet togs från början av generaldirektörerna för VTI och Sjöfartsverket inom ramen för myndigheternas samarbetsavtal.

Så här kommenterar de högsta cheferna det nya projektet i dag:

– Hos oss är det efterlängtat att mer precist kunna kvantifiera de nyttor vi skapar, inte minst när det gäller att värdera och jämföra alla de projekt Sjöfartsverket genomför eller planerar att genomföra. Vi uppskattar verkligen att projektet nu går framåt och ser fram emot resultatet, säger Joel Smith, tf. generaldirektör på Sjöfartsverket.

– Det är mycket glädjande att det nu äntligen kommer i gång rejäla forskningssatsningar för att utveckla samhällsekonomiska analyser för sjöfartsområdet. Det är ett behov som vi har diskuterat under lång tid och som har varit prioriterat bland de forskningsområden som vi gemensamt har tagit fram, säger Tomas Svensson, generaldirektör på VTI.

Text: Mikael Sönne

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt