Doktorand med fokus på cykel ser ljus framtid

Man på cykel
Martin Larsson både nyttjar och forskar om cykel. Foto: Christian Stjernquist

Traditionellt har den vägtekniska forskningen på VTI varit inriktad på bilvägar. Doktoranden Martin Larsson vill bredda den kunskapen genom att fokusera på cykelvägar och sätt att förbättra deras standard. Framtiden för cykling ser ljus ut anser han.

– Studierna inom mitt doktorandprojekt handlar just nu om cykelbanor och fallviktsmätningar. De ger besked om vägkonstruktionens bärighet och hur vägen hanterar de laster den kommer att utsättas för, säger Martin Larsson.

Speciellt intresserad är han av att se om bärigheten blir sämre. Ofta uppstår sprickor precis i kanten vilket kan bero på att drift- och underhållsfordon kan vara lite för tunga för underlaget.

– Faktiskt kan vi redan nu säga något om detta innan studien är helt klar. Vi ser större nedböjning vid kanterna, vilket kommunerna behöver tänka på i fortsättningen när de bygger nya cykelvägar.

Denna forskningsstudie, som sker i samarbete med Linköpings kommun, kommer Martin Larsson att kunna berätta mer om på Transportforum, konferensen som VTI arrangerar i Linköping 17 till 18 januari 2024.

Nästa delmoment i doktorandarbetet blir att testa cykelvägar i VTI:s HVS, Heavy Vehicle Simulator. Där går det att under kontrollerade förutsättningar simulera verklig belastning från tunga fordon, studera hur olika typer av väguppbyggnader fungerar och testa hypoteserna.

Jämfört med många forskare på VTI har Martin Larsson en något annorlunda bakgrund. Från början läste han till byggingenjör på Malmö högskola. Utbildningen innehöll även en kurs om trafik i infrastruktur vilket fick honom att vilja läsa vidare till civilingenjör, då med inriktning väg- och trafikteknik. Därigenom blev han fångad av förutsättningarna för cykling.

– Det är också så jag tar mig de två kilometrarna till och från jobbet. Jag är ingen cykelfantast utan betecknar mig mer som en utilitarist – en som anser att den rätta handlingen är den som maximerar nyttan. Som forskare är jag intresserad av cyklisters framkomlighet och en något udda fågel på VTI:s Lundkontor där många är inriktade på kollektivtrafik.

I mars tog Martin Larsson sin licentiatexamen som omfattar två delar. Den ena bygger på en enkät med Sveriges kommuner om gatu- och cykelvägunderhåll, bland annat om de skador som uppstår och vad de kan bero på. Den andra handlar om att mäta jämnhet på cykelbanor och är en jämförelse mellan VTI:s cykelmätvagn och RST, Road Surface Tester, en bil som kan mäta och samla in data om flera av vägytans olika egenskaper i trafikfart.

– Cykelvagnen fungerar bra som mätverktyg och är tillräcklig för att mäta allt som cyklisten kan uppleva, avseende jämnhet på cykelbanans vägyta och beroende på olika underlag, till exempel asfalt, betong och grus.

Utöver doktorandarbetet har han också medverkat i projektet Cykelkomfort som VTI driver tillsammans med Ramboll där målet är att ta fram ett standardmått. Även forskare från andra EU-länder medverkar för att finna en gemensam grund.

Den intensiva perioden tills doktorandprojektet är avslutat är tuff. Det finns väldigt mycket kvar att göra som kräver stort fokus. Det blir en hel del resor till VTI-kontoret i Linköping. VTI har fyra kontor, utöver Lund och Linköping, även Göteborg och Stockholm, och alla har doktorandprojekt inom cykling. Martin Larsson deltar i flera doktorandnätverk: På MISTRA InfraMaint, KTH:s institution för byggnadsvetenskap och VTI:s Cykelcentrum. Cykelcentrum har stor betydelse som en viktig referenspunkt – alla aktörer som håller på med cykling hänvisar till Cykelcentrum, menar han.

– Cyklandet kommer att öka. Jag tror att vi går mot en framtid där bilen trycks tillbaka till förmån för cykling på grund av aspekter kring miljö, klimat och hållbarhet, men också på grund av trängsel, luftmiljö och folkhälsa. Det finns tunga argument för cykling, framför allt de samhällsekonomiska effekterna. Det finns en politisk vilja på många håll för att arbeta för ökad cykling och en bra cykelinfrastruktur.

Martin Larsson är sist i raden av de medarbetare VTI uppmärksammar under 2023 genom en porträttserie i samband med jubileet Vägteknisk forskning 100 år.

Vägteknisk forskning 100 år - vti.se

Transportforum

Fallviktsmätning - vti.se

Licentiatavhandling: Cycle paths’ degradation processes and surface condition assessment Länk till annan webbplats.

Martin Larsson

Familj: Sambo och hund.
Bostad: Lund.
Ålder: 40 år.
Intressen: Hinner träna lite grann och gillar att äta gott. Just nu läser han mycket kopplat till arbetet – så den litteraturen finns även vid nattygsbordet. Det kan handla om allt från vägbyggnad till forskningsteori. Det kan bli några filmer ibland – mest dokumentärer.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.