ETSC: Hög tid att göra mer för de äldre i trafiken

Äldre par vid spårvagn.
Foto: Mostphotos

Både EU och enskilda medlemsländer måste vidta åtgärder för att öka säkerheten för äldre människor i trafiken. Samtidigt är de äldres aktiva resande viktigt för välbefinnande och hälsa och bör därför inte begränsas i onödan. Det framgår av en ny rapport från ETSC, European Transport Safety Council.

Den svåra balansgången mellan att å ena sidan minska trafikolyckorna och å andra sidan bejaka aktivt resande långt upp i åldrarna går igen på flera ställen i den nya rapporten. Ett exempel är att ETSC motsätter sig förslag från EU-kommissionen om läkarkontroller för fortsatt körkortsinnehav för alla över 70 år, då detta anses vara diskriminerande.

– Det där har vi utrett i Sverige också och kommit fram till att generella kontroller inte är en god idé. Däremot kan det vara befogat med kontroller för vissa specifika grupper, säger Anna Vadeby, senior forskare, som deltagit i arbetet med rapporten.

I rapporten konstateras att dödsolyckorna bland äldre minskat med 30 procent i Europa under de senaste tio åren. Samtidigt är skillnaderna mellan olika länder mycket stora. Norge, Luxemburg och Storbritannien är de tre säkraste länderna för äldre i trafiken – Rumänien, Serbien och Bulgarien är de länder som har flest dödsolyckor.

Risken för att drabbas av en olycka påverkas inte bara av vägstandard och annan infrastruktur, utan också av trafikantens ålder och val av färdmedel. Mer än hälften av de äldre som förolyckades i trafiken år 2021 var oskyddade trafikanter – en tredjedel var fotgängare och var sjätte cyklade.

Rapporten lyfter också fram problemet med fallolyckor bland äldre fotgängare. Dessa registreras i de allra flesta länder inte som trafikolyckor. Detta trots att orsaken mycket väl kan vara ojämnheter och dålig standard på trottoarer och annan infrastruktur.

– Här är dock Sverige unikt eftersom vi inom trafiksäkerhetsområdet har ett nationellt mål om att fallolyckorna ska minska med 25 procent fram till 2030, säger Anna Vadeby.

För att öka trafiksäkerheten för äldre föreslår ETSC också en rad olika åtgärder:

  • Förbättrad kvalitet och tillgänglighet i kollektivtrafiken.
  • Fler 30-zoner i trafiken.
  • Förbättrad infrastrukturen för fotgängare och cyklister.
  • Ökad synlighet och likartad utformning av övergångsställen.

ETSC är en oberoende och icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att minska antalet trafikolyckor i Europa.

Text: Mikael Sönne

Läs rapporten: Reducing Older People´s Death on European Roads (PIN Flash 45) Länk till annan webbplats.

Läs mer om ETSC: European Transport Safety Council Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt