Cykelstölder problem för hela samhället

Cykel parkerad på trottoar.
Bild: Fotograf Satu AB

Cykelstölderna är inte bara ett problem för de individer som drabbas och försäkringsbolagen, utan också för samhället i stort. Stöldrisken är så stor att många avstår från att välja cykeln som färdmedel vilket bromsar cyklandet totalt sett. Det visar en ny VTI-rapport som föreslår en rad åtgärder för att komma till rätta med problemet.

I rapporten "Cykelstölder – problemets omfattning och möjliga vägar framåt" ger Johan Egeskog och Magnus Karemyr, forskningsingenjörer vid VTI, en bred kunskapsöversikt över vad som är känt om cykelstölder i Sverige. Studien bygger på intervjuer med representanter för organisationer som arbetar med problemet, tidigare forskning och bearbetningar av offentlig statistik.

Varje år anmäls cirka 70 000 stulna cyklar i Sverige. Men mörkertalet är stort och det verkliga antalet stölder överstiger sannolikt 500 000. Samtidigt klaras ytterst få stölder upp – år 2020 bara 308 fall i hela landet. Det var 0,4 procent av alla anmälningar det året.

De senaste åren har antalet stölder varken ökat eller minskat utan legat på en ganska konstant nivå. Värdet av de stulna cyklarna har däremot ökat – bland annat på grund av fler elcyklar – vilket lett till större kostnader för försäkringsbolagen.

De flesta stölderna, cirka 50 procent, sker nära hemmet. Ensamstående med barn boende i flerfamiljshus är den grupp som drabbas hårdast.

– I princip behöver polisen haffa en tjuv på bar gärning för att kunna gripa honom. Den låga uppklarningen är en förklaring till att anmälningarna är så få. En annan orsak är sannolikt att äldre cyklar inte ger någon ersättning från försäkringsbolagen, säger Johan Egeskog.

Den stora risken att bli av med sin cykel gör att många avstår från att cykla och väljer andra färdsätt. Undersökningar i Sverige visar att tio procent ofta avstår från att cykla och att 30 procent avstår ibland på grund av de många stölderna. Rapportförfattarna beskriver det som att stöldrisken har en ”tydlig påverkan på cykelns attraktivitet som färdmedel”.

I rapporten föreslås en rad åtgärder för att minska problemet. (se punkterna nedan). Olika insatser är möjliga inom olika områden, och även om problemet är stort finns många exempel på lyckade åtgärder.

I Åre kommun genomfördes för ett par år sedan en omfattande informationskampanj av kommun, polis och lokala medier mot cykelstölderna. Det gjorde att antalet stöldtillfällen mellan 2020 och 2021 minskade från 21 till tre och att värdet av de stulna cyklarna samma år sjönk från en miljon till 100 000 kronor.

– Exemplet från Åre visar att information lönar sig. Cykelstölderna är ett komplext problem där många parter måste samverka för att hitta lösningar., säger Magnus Karemyr.

Förslag på insatser mot cykelstölder:

  • Ökad kunskap om lås och hur man parkerar säkrast
  • Effektivare lagföring av polis och domstolar
  • Nationellt cykelregister
  • Fler och bättre cykelparkeringar, gärna bevakade
  • Ändrade normer och tryggare andrahandsmarknad

– Det finns ingenting som heter ”god tro”. Köparen har undersökningsplikt och måste kolla så att cykeln han eller hon ska köpa inte är stulen, säger Magnus Karemyr och Johan Egeskog.

Rapporten innehåller också delar om vad som gör cykeltjuven och faktorer som kan verka avskräckande. Den har skrivits som ett strategiskt projekt inom Cykelcentrum VTI, Sveriges nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.

Cykelstölder - ett samhällsproblem (webbinarium 23/10 2023) Länk till annan webbplats.

Cykelstölder: Problemets omfattning och möjliga vägar framåt (DIVA, 2023) Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.