Erfaren forskningsingenjör ser under vägytan

Man joggar i park.

När Thomas Lundberg är ute och joggar kan han inte låta bli att kolla vägens status. Foto: Jonathan Wictorén/VTI.

Yrkeserfarenheten har gjort honom lite miljöskadad. Forskningsingenjör Thomas Lundberg ser inte bara ytan där han löptränar, cyklar eller kör bil. Han håller ständig kontroll på vägens tillstånd och registrerar nästan omedvetet alla skador. Snart kommer VTI:s tekniskt avancerade nya mätbil som verkligen kan se alla detaljer och defekter på vägyta och omgivning.

– Mitt huvudområde är vägytans tillstånd med fokus på belagda vägar varav många projekt sker på uppdrag av Trafikverket. Det har skett en snabb utveckling av mättekniken de senaste åren med en lavinartad ökning av mängden insamlade data, säger Thomas Lundberg.

Det statliga vägnätet mäts årligen med för ändamålet anpassad utrustning. Resultatet använder Trafikverket för sin underhållsplanering. Även om allt fler variabler samlas in handlar det än så länge främst om spårdjup för att upptäcka slitage och deformationer samt mätningar för att avgöra jämnhet i längsled genom IRI, International Roughness Index.

Underlaget hjälper Trafikverket att planera underhåll, ställa prognoser och följa upp så att budgeten blir rätt. Själva vägytemätningen utför två upphandlade aktörer medan VTI kontrollerar och kvalitetsgranskar. Thomas Lundberg är projektledare, dels för den stora granskningen inför varje ny upphandling vart femte år, dels för årliga test på olika sträckor på vägnätet där VTI mäter med referensutrustningar.

Senaste tillskottet är information om sprickor och vägområdets utseende, sådant som vägmarkeringar, vägräcken, skyltar med mera. Den senare mättekniken bygger på mätning med Lidar, en slags ljusradar där förkortningen står för Light detection and ranging. Två roterande lasrar skannar av vägytan och vägområdet. Dessa data kombineras med bilder från 360-graderskameror så att det uppstår en digital tvilling, förklarar han.

– Störst fokus just nu ligger på en speciell teknik som ännu inte är använd så mycket i Sverige: vägens bärighet under rullande last – rullande deflektionsmätning. Där krävs en speciell utrustning. VTI försökte utveckla detta i ett projekt för länge sedan som lades ner. Nu sker det i stället i samarbete med företaget ARRB Systems AB.

Thomas Lundberg leder projektet som analyserar samt kombinerar resultaten med andra uppgifter. VTI försöker avgöra vad som är bäst att använda i Trafikverkets beslutsstödsystem Pavement Management. Projektet är även finansierat av det finska Trafikverket. När det gäller vägar har Finland och Sverige rätt lika förutsättningar, menar Thomas Lundberg som hoppas att trafikverken därmed kan sänka sina livscykelkostnader och tänka mer långsiktigt.

– Personligen tycker jag definitivt att den här tekniken är användbar. Traditionen säger att det som syns på vägytan ofta återspeglar vad som finns under. Det stämmer inte alltid, då räcker inte ny beläggning på toppen utan även underliggande lager måste förstärkas.

Vilket i nuläget osökt får en att tänka på raset i Stenungssund. Där råkar det även vara så att VTI gjort mätningar på den drabbade sträckan av E6:an. När resultatet är klart kommer det gå att se vilken bärighet vägen haft under de senaste två åren, där första året var torrt och senaste året väldigt fuktigt.

Det Thomas Lundberg är mest stolt över att ha åstadkommit på VTI handlar om standardisering.

– Flera av de mått jag har arbetat fram är introducerade i Trafikverkets beslutstödsystem. Speciellt måttet kantdjup som beskriver om vägens ytterkanter är deformerade eller har tillräckligt kantstöd. Måttet finns också med som förslag till Europastandarden CEN, Comité Européen de Normalisation.

Nu har VTI satsat på att ersätta det nuvarande forskningsverktyget för vägytemätning. Upphandlingen av en ny mätbil har kommit långt. En leverantör är utvald och den nya mätbilen ska levereras i augusti 2024.

– Mätbilen blir toppmodern med flera nya möjligheter till forskning och utveckling som gör att VTI kommer ligga i frontlinjen igen. Det blir ett mycket flexibelt mätsystem som möjliggör utökat samarbete med andra delar av institutet som med forskarna inom körsimulering och miljöområdet.

Thomas Lundberg började på VTI direkt efter att ha gått tekniskt gymnasium och gjort lumpen. Hans tid på VTI är en mycket lång historia som här får göras kort.

– Jag började jobba med vägytemätning för över 35 år sedan. Då var tekniken fortfarande ung och de första produktionsanpassade mätbilarna introducerades. Det har varit varierande arbetsuppgifter, en kombination av egna fältmätningar, samt forskning och utveckling med bra och kunniga kollegor. Ena uppdraget är inte det andra likt. Det har hela tiden skett en spännande utveckling. Det är huvudorsaken till att jag trivts bra och stannat kvar.

Thomas Lundberg

Familj: Sambo och utflyttad dotter.
Ålder: 58 år.
Bostad: Bestorp utanför Linköping vid sjön Rengen. Huset i Sågarholmen var farfars sommarstuga, nu fullt modern.
Aktiviteter: Gillar att röra på sig genom löpning, hundpromenader, svampplockning och fiske. Har börjat brygga öl med en bekant. De ska också bygga en liten kolmila i en tunna för att ta fram grillkol. Har tagit körkort för motor- och röjsåg för att kunna ta vara på ved för uppvärmning.
Intressen: Ljudböcker, de senaste åren är alltid någon ljudbok på gång, gärna en serie så att det går att följa karaktärerna länge, ofta deckare som genre. Ser gärna på frågesportprogram, sport och ett och annat engelskt kriminaldrama.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.