Skjutstjänst motverkar transportfattigdom

Väg med fil för buss och taxi.

Foto: Sandnes 1970/ Mostphotos

Bristfällig kollektivtrafik kan få stora konsekvenser för dem som har fasta arbetstider och saknar bil eller körkort. Ett sätt att göra något åt den rådande transportfattigdomen är SAMSAS-skjutsen – en form av förstärkt kollektivtrafik VTI har testat på ett äldreboende där anställda har svårigheter med sina arbetsresor.

– Diskussionen om utsatta grupper i framtidens kollektivtrafik gäller främst äldre, funktionshindrade och boende på landsbygden, däremot inte låginkomsttagare med dålig tillgång till kollektivtrafik! Kunskapen om deras resesituation måste fram för att nå forskarsamhället och samhällsaktörer, säger Malin Henriksson, senior forskare på VTI.

Forskningsinsatsen har skett inom ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om hur mobilitets- och tillgänglighetstjänster kan bidra till hållbara transportframtider: Mistra SAMS där Mistra är en svensk forskningsstiftelse och SAMS står för Sustainable Accessibility and Mobility Services. Programmet möjliggör projekt som tar fram olika framtidsprototyper.

– En viktig poäng är att dagens transportplanering ofta utgår från normen ”anställda inom medelklassen med flextider där arbetsgivarna jobbar aktivt för att kunna behålla dem”. Personer i låglöneyrken glöms ofta bort, såväl av sina arbetsgivare som av ordinarie kollektivtrafiken.

Äldreboendet ligger i en kommun söder om Stockholm, cirka 3 km från närmaste pendelstation. För de anställda har det varit svårt att ta sig till och från jobbet, bland annat på grund av dålig synkning mellan buss och pendel samt få avgångar på helgerna. Den bristande kollektivtrafiken leder ofta till att dessa anställda kommer för sent, det blir svårt att rekrytera rätt personal och många väljer att sluta.

15 anställda, varav de flesta kvinnor, valde att vara med i Mistra SAMS-projektet. De fick därmed möjlighet att få skjuts mellan jobbet och pendeltåget i form av en taxi on demand, en vid behovstjänst. Projektet pågick mellan maj och juni i år.

– Vår skjutstjänst löste problemen. De anställda kom i tid och kände sig även tryggare. Det senare hade vi inte riktigt räknat med, att det också har stor betydelse för den egna personliga säkerheten. SAMSAS-skjutsen uppfyller därmed det transportpolitiska målet om god tillgänglighet. Nästa steg blir att i detalj redovisa vad en sådan skjutstjänst kan innebära, samt vem som kan och bör finansiera denna. Det vill vi jobba vidare med i höst tillsammans med arbetsgivare, kommuner, kollektivtrafikansvariga och statliga aktörer.

Den skjutstjänst med taxi som VTI nu har utvecklat inom projektet kan, när tiden är mogen, mycket väl skötas med självkörande fordon. Albin Reinhardt har skrivit om studien i sin masteruppsats inom Strategic Urban and Regional Planning, ett masterprogram vid Linköpings universitet.

Accessibility, how it is understood by planners and experienced by citizens: Planners' and citizens' perceptions of how Demand Responsive Transport can increase accessibility in suburban areas (DIVA, 2023) Länk till annan webbplats.

Text: Gunilla Rech

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i VTI aktuellt 3-2023

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.