Nyutgiven bok frukten av EU-projekt om rättvis mobilitet

Foto: Satu/VTI

Gender smart mobility – så heter en nyutgiven bok som också är ett resultat av EU-projektet TInnGO, Transport Innovation Gender Observatory. Boken är frukten av ett gemensamt projekt mellan forskare på VTI och Köpenhamns universitet.

Författarna har lång erfarenhet av att bedriva forskning om jämställdhetsintegrering och rättvisa i transportsystemet och många av de situationer som boken tar upp härstammar även från andra forskningsprojekt. Lena Levin, forskningsledare på VTI, är en av bokens medförfattare.

– Vi vill koppla en social dimension till begreppen smart mobilitet och smarta transporter som ofta förknippas med tekniska lösningar såsom automatisering, elektrifiering och digitalisering. Det handlar om att inte tappa bort människorna i transportsystemet och vilka olika behov och förutsättningar de har som ska använda den smarta mobiliteten. Smart mobilitet är inte smart om den inte kan användas av alla.

Gender kan på svenska översättas till genus, det vill säga könen kvinnor och män. I den här boken omfattar begreppet även könsöverskridande identiteter eller uttryck och andra sociala olikheter.

Boken utforskar och bedömer kritiskt hur genus och diversitet är hopflätade med begreppen och metoderna för innovation och planering av smart mobilitet. Den presenterar begrepp, teorier och praktiska fall inom området smarta transporter och riktar sig särskilt till transport- och samhällsplanerare, politiker, konsulter, beställare, utförare, studenter med flera.

– Vi hoppas att boken Gender smart mobility ger en ny och spännande ram för att studera och tolka genus och mobilitet. Syftet är också att bidra till reflektion och diskussion, säger Lena Levin.

Boken pläderar för ett mer socialt inkluderande tillvägagångssätt inom transportsektorn. Det behövs för att möta utmaningarna klimatförändringar, trängsel och urbanisering. Det är också de frågeställningar som står på den politiska dagordningen i de flesta länder idag.

– Vi ser det som ett viktigt vägval för förändring i urbana miljöer runt om i världen. Boken ger exempel på hur transportområdet kan kopplas till kön och diversitet, såsom ålder, klass, etnicitet och funktionsnedsättning. Boken erbjuder sätt att inkludera dessa perspektiv såväl på mobilitetsplanering, policyer som forskning, säger hon.

Smart mobilitet är ett begrepp som framför allt brukar användas för innovativa lösningar i urbana miljöer, men frågor kring rättvis mobilitet har naturligtvis betydelse även för landsbygd och mindre tätorter. Däremot kan lösningarna behöva se annorlunda ut.

– VTI är med i flera projekt som utforskar rättvis mobilitet och tillgänglighet, samtidigt som den ska vara hållbarhet även på landsbygd, säger Lena Levin.

En röd tråd går igenom alla kapitlen: Innebär strategier för smart mobilitet mer eller mindre tillgänglighet, effektivitet, hållbarhet, överkomlighet och attraktivitet för alla? Vem tjänar på dagens transportpolitik, och ännu viktigare, vem gör inte det?

Förutom av Lena Levin är boken författad av Hilda Rømer Christensen, docent på Köpenhamns universitet och Michala Hvidt Breengaard, forskare vid Aarhus universitet och Köpenhamns universitet. EU-projektet TInnGO avslutades 2021/2022. Boken är utgiven på förlaget Routledge.

Gender Smart Mobility | Concepts, Methods, and Practices | Hilda Rømer (taylorfrancis.com) Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt