Farliga prover på säkert sätt i ny ambulanssimulator

Arbete vid VTI:s Sim 3-simulator.

Här monteras den halva ambulansen i VTI:s Sim 3-simulator. Foto: Mikael Sönne

Tufft, utmanande och verklighetstroget. Samtidigt säkert, tryggt och övervakat. På VTI byggs just nu en unik forskningsmiljö för att efterlikna arbete och vård i en ambulans under utryckning. Den nya simulatorn kan användas för att studera både personal och patienter.

Ambulansen (en krockskadad Volvo XC90 av 2019 års modell) har sågats mitt itu och vårdutrymmet monterats i den stora Sim 3-simulatorn på VTI i Linköping. Målet är att använda simulatorn för att testa hur ambulanssjukvårdare och patienter påverkas under realistiska förhållanden i en ambulans under färd.

I simulatorn kan en rad olika rörelser efterliknas, som svängar åt sidorna, inbromsningar och skakningar.

– Här kan vi testa både vanliga utryckningar och lite mer farliga situationer, men på ett helt säkert sätt. Det är stor skillnad på att arbeta och vårdas i en helt lugn miljö jämfört med i ett fordon som svänger och kränger, säger Björn Lidestam, senior forskare på VTI.

I förstudien SPURT (Säker patientvård under transport) genomför VTI tillsammans med Linköpings universitet och Katastrofmedicinsk centrum under hösten ett mindre antal tester där ambulanssjukvårdare får arbeta i simulatorn. Samtidigt planeras ett större projekt (FASA, Förbättrad arbetsmiljö och säkerhet i ambulanser) där även företagen Falck, AISAB, Standby och Nilsson Special Vehicles ingår.

I en projektansökan som skickas in i dagarna planeras försök som både rör ambulansförarnas arbetsmiljö, säkerheten för patienterna och utformningen av ambulanserna. Det senare gäller bland annat ergonomi och kommunikationsutrustning vilket kan vara av stort intresse för olika företag.

– Med de metoder som finns i dag går det här inte att träna och testa på ett tidseffektivt och säkert sätt, säger Björn Lidestam och tillägger att resultaten kommer både personal, patienter och företag till godo.

Som forskare ser han bland annat fram emot att studera effekterna av övningar i simulatormiljö. Hur upplever personalen träningen och hur utförs arbetet rent faktiskt? Dessutom kommer han mäta och jämföra hur olika sorts utrustning bäst placeras inne i ambulansen under färd.

Simulatorn Sim 3 medger rörelse i fyra riktningar och kombinerar yttre rörelsesystem med ett separat skakbord. Det används för att skapa realistiska upplevelser av vägojämnheter och rörelser i karossen. Genom att plattformen kan vridas 90 grader kan linjära rörelser både utnyttjas för krafter i sidled och acceleration/inbromsning.

Text: Mikael Sönne

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.