Nominera till NVF:s pedagogiska pris 2023

NVF - Nordiskt Vägforum - delar varje år ut ett pedagogiskt pris för insatser som sprider kunskaper inom vägtransportsystemets olika delar och tillämpningsperspektiv. 2022 mottog Anna Vadeby, senior forskare på VTI, priset. Nu öppnar möjligheten att nominera till priset 2023, sista nomineringsdag 11 oktober.

NVF ska främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. En avgörande del av denna strävan är att sprida kunskaper om vägtransportsystemets olika delar och tillämpningsperspektiv. Pedagogisk verksamhet i olika grundutbildningar och fortbildningskurser spelar en avgörande roll för framåtskridande, ökad förståelse och engagemang för området.

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar ut ett pedagogiskt pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden. Priset delas ut till enskild person eller grupp som utmärker sig inom följande kriterier:

  • Starkt eget engagemang för ett sakområde, som är inom NVF:s verksamhetsområde, erkänd undervisningsskicklighet och intresse för pedagogisk utveckling.
  • Vetenskapligt förhållningssätt till lärande, både när det gäller val av pedagogiska metoder och förankring av utbildningsinnehåll i vetenskaplig litteratur. Hit hör också att vara väl uppdaterad med forskningsfronten inom ämnesområdet.
  • Förmåga att målgruppsanpassa sina pedagogiska insatser när det gäller såväl nivå och sakinnehåll som pedagogiska metoder.
  • Förmåga att skapa kontakt och stimulera målgruppernas intresse, åstadkomma en känsla av delaktighet och att stimulera till kritiskt tänkande.
  • Förmåga att lägga ett systemperspektiv på ämnesinnehåll så att den kunskapsuppbyggnad som åstadkoms är så samhällsnära och verklighetsanpassad som möjligt.
  • Förmåga att inspirera målgrupper till ökad samverkan både nationellt och internationellt samt skapa engagemang som leder till nytänkande och fortsatt utveckling av vägtransportområdet.

Du inbjuds att nominera lämplig kandidat till 2023 års pedagogiska pris. Nomineringen kan vara på svenska eller engelska och i din nominering ska du fritt beskriva den eller de nominerades arbete och insatser och motivera varför personen bör erhålla detta pris. Det är möjligt att nominera en enskild person eller en grupp. Det är ett pedagogiskt pris på 25 000 kr. Önskar du ytterligare upplysningar kan du höra av dig till avdelningens sekreterare Annelie Nylander, telefon 010-123 65 46.

Nomineringen skickas till nvf@vti.se
Sista nomineringsdag är den 11 oktober 2023.

Läs mer om NVF (nvf.org) Länk till annan webbplats.