Hård kritik mot bilstödet i ny rapport: "En soppa"

Förare i bil anpassad för funktionshinder.
Reglerna för bilanpassning av fordon för personer med funktionshinder får hård kritik i en ny VTI-rapport. Foto: Andreas Gunnérius

Komplicerade regler, bristande hantering och stort behov av förändring. Domen över Försäkringskassans bilstöd för personer i behov av bilanpassning blir hård i en färsk VTI-rapport. Studien visar också bilens stora betydelse för människor med olika funktionsnedsättningar.

”En soppa”. Så beskriver Helena Selander, senior forskare och huvudförfattare till rapporten, bilstödet för vuxna med funktionshinder och familjer med barn med funktionsnedsättningar. Bilstödet beslutas och betalas ut av Försäkringskassan och består av olika bidrag för att köpa eller anpassa ett fordon efter individens behov.

– Jag tycker att jag kan ganska mycket om det här, men blir ändå helt förvirrad varje gång jag försöker förstå reglerna. Så komplexa och krångliga är de, säger Helena Selander och tillägger att hon blir både sorgsen och arg över hur bilstödet fungerar.

– Återkommande svar i vår enkät visar att man är frustrerad, ledsen och i värsta fall uppgiven. Många känner sig ifrågasatta trots att de har läkarintyg på sina funktionshinder och att de behöver stödet för att deras liv och vardag ska fungera. Dessutom är processen väldigt tidskrävande. I värsta fall gör allt det här att man avstår från att söka stödet som man har rätt till.

Mellan 1999 och 2020 hanterade Försäkringskassan sammanlagt 101000 bilstödsärenden, och cirka 38000 individer beviljades ett så kallat grundbidrag. Från en topp 2006 då 2700 individer fick bilstöd har omfattningen stadigt minskat till 600 personer år 2017. Dessutom har det särskilda bidraget för körkort mer eller mindre upphört efter 2013.

Att så många färre får stödet gör att det transportpolitiska funktionsmålet – alla människors rätt till grundläggande tillgänglighet – inte uppfylls, menar Helena Selander.

– Det är mycket angeläget med ett välfungerande system som är kostnadseffektivt, rättssäkert och leder till att fler människor är självständiga i sin mobilitet. Därför behövs ett rejält omtag om bilstödets regler, process och hantering, som i dag negativt påverkar människor som har ett stort behov av en välfungerande och säker mobilitet, säger hon.

Rapporten Bilförare och passagerare med behov av bilanpassning bygger på Försäkringskassans data över bilstöd, enkätsvar och intervjuer med vuxna med funktionsnedsättningar och föräldrar till barn som har det. Svaren visar på den mycket stora betydelse bilen har för den här gruppen människor. Så svarar till exempel 98 procent att bilen är mycket eller ganska nödvändig för att kunna besöka släkt och vänner och 91 procent att bilen har mycket stor betydelse för deras livskvalitet.

För närvarande arbetar en särskild utredare utsedd av regeringen med att se över regelverket för bilstödet och ansvarsfördelningen mellan olika myndigheter. Utredningen Ett enklare och mer ändamålsenligt bilstöd ska lämna sina förslag senast 30 november i år.

  • Kontakt: Helena Selander, senior forskare: helena.selander@vti.se och 031-7502621

 


Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.
vti.se är av typen sv:site, måste vara en sv:page
vti.se är av typen sv:site, måste vara en sv:page