AI och maskininlärning i framtida sjöfartsutbildning

Foto av del av fartyg på hav.
Den maritima utbildningssektorn har nya behov, kunskapsglapp att överbrygga och nya utmaningar att anta. Foto: Bertil Bernhardsson/Mostphotos

AI och maskininlärning i form av feedback och studentanpassad simulatorträning kan vara en god hjälp inom sjöfartsutbildningar. VTI är med i det fyraåriga EU-projektet i-MASTER, Integrating Adaptive Learning in Maritime Simulator-Based Education and Training with Intelligent Learning System.

Från Sverige deltar även Göteborgs universitet inom det europeiska konsortiet bestående av åtta organisationer lett av Tromsö universitet. Budgeten är omkring 3,3 miljoner euro varav VTI erhåller knappt en tiondel. Målet är att utveckla ett intelligent handledar- och inlärningssystem genom simulatorträning samt att öka utbildningarnas tillgänglighet och individanpassning genom kunskap från datorvetenskap, psykologi, pedagogik, kognitionsvetenskap och design.

Covid-19-pandemin gjorde det extra svårt att genomföra praktiska övningsmoment inom sjöfartsutbildningen och pekade på behovet av annan form av träning, berättar Martina Odéen, forskningsassistent på VTI och en av dem som arbetar med i-MASTER. Ambitionen är att förbättra effektiviteten och tillgängligheten av simulatorträningen i sjöfartutbildningen inom den europeiska högre utbildningssektorn. Med hjälp av AI kan det bli enklare att anpassa utbildningsnivån och göra utbildningen mer flexibel för studenten. Hur det kan gå till att lägga upp interaktiv träning via utbildningar på internet, det har framför allt samarbetspartnerna i Tyskland och Belgien tagit tag i. VTI sammanställer en litteraturöversikt, bland annat över vad det finns för träningsmetoder i dag inom andra sektorer.

– Det är intressant att undersöka vad som görs inom sjukvården, speciellt inom kirurgin. Vad vi kan lära av dem, framför allt när det gäller inlärningsmetoder med adaptiv feedback, där det går att ändra svårighetsgrad beroende på hur väl studenten presterar, säger Martina Odéen.

Projektet ska undersöka hur AI-drivna intelligenta handledar- och inlärningssystem kan integrera data genererade från fysiska och virtuella simulatorer samt genom blickmätningssystem, så kallad eye-tracking. Förutom Martina Odéen deltar flera medarbetare från VTI i projektet: forskningschef Joakim Dahlman, senior forskare Gesa Praetorius, forskare Anders Andersson och forskningsassistent Linn Englund.

– För VTI är projektet viktigt. Inte enbart för att vår sjöfartsforskning därmed även inkluderar ett EU-projekt, utan också för att det för samman forskare från institutets olika forskningsdiscipliner kring gemensamma frågeställningar. VTI som transportslagsövergripande institut får därmed chansen att överföra kunskaper från andra transportslag till sjöfarten. Projektet får dessutom en direkt effekt på utbildningen av nya sjöbefäl där nya mer objektiva verktyg för bedömning av förmåga varit eftersatta, säger Joakim Dahlman.

Text: Gunilla Rech

Fotnot: Artikeln har tidigare varit publicerad i VTI aktuellt 2-2023

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.