Seminarium: "Låt barn gå eller cykla till skolan"

Barn på väg till skolan
Att gå eller cykla till skolan är ett sätt för barn att röra sig mer. Foto: Katja Kircher

När är barn mogna att själva cykla till skolan? Vad kan föräldrar och samhälle göra för att barn ska röra sig mer? Och finns det risker om barn rör sig mer på egen hand i trafiken? Det var några frågor som diskuterades vid ett seminarium om barns rätt till rörelse när Forum Vätternrundan inleddes på måndagen.

Riktlinjer från Världshälsoorganisationen (WHO) säger att barn från fem år ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag i genomsnitt. Trots rekommendationen är det ytterst få svenska barn som rör sig så mycket – bland pojkar 14 procent och bland flickor 9 procent.

Orsakerna är många, men en bidragande faktor är att föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan. Det i sin tur beror ofta på rädsla för att barnet ska skada sig i trafiken, och sedan tidigare finns också en spridd uppfattning om att barn först i 12-årsåldern kan anses trafikmogna. Detta bygger dock på äldre forskning från 1960-talet och har aldrig var en officiell rekommendation.

– Lite tillspetsat brukar jag säga att problemet inte är barnen, utan att problemet är föräldrarna. De skjutsar sina barn till skolan för att de älskar dem, men istället borde de låta barnen gå eller cykla till skolan just för att de älskar sina barn, sade Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, vid seminariet om barnens rätt till röreIse.

I våras lade forskare vid Luleå tekniska universitet och VTI fram ett förslag till en nationell rekommendation för barns resor till och från skolan. Enligt denna ska barn genomföra aktiva resor (exempelvis gå eller cykla), året om, helt eller delvis till och från skolan redan från förskoleklass. I början ska det ske tillsammans med en vuxen, men efterhand kan resorna göras självständigt eller tillsammans med andra barn.

Rekommendationen innehåller också förslag till riktlinjer för samhällsaktörer som skolor, väghållare, trafik och samhällsplanerare.

– Vi är övertygade om att detta är för barnens bästa. Samtidigt finns det konflikter som är värda att lyfta fram. Det finns risker i trafiken, men forskningen visar att riskerna är ganska små, säger Malin Henriksson, senior forskare vid VTI, om den barnkonsekvensanalys som gjorts av den föreslagna rekommendationen.

Även om föräldrarna är den viktigaste möjliggöraren (eller hindret) för barnens skolresor är flera andra aktörer också viktiga. Skolor och förskolor kan underlätta cykling, kommunen kan investera i cykelbanor och annan infrastruktur och på nationell nivå kan staten genomföra andra viktiga åtgärder. Dessutom spelar, förstås, barnens egen vilja att gå eller cykla också stor roll.

Vid seminariet om barns rätt till rörelse deltog också Samuel Williams, Svenska cykelstäder, Elin Glad, Region Östergötland, och Matti Leijon, Generation Pep.

Seminariet arrangerades av Cykelcentrum VTI som en del av Forum Vätternrundan – cyklingens egen ”Almedalsvecka”. Under dagarna 12-16 juni genomförs en rad seminarier om och kring cykling digitalt eller på plats i Motala.

Läs mer om Forum Vätternundan Länk till annan webbplats.

Making the right decision for our children's future: Parents' perceptions of active school travel in disadvantaged neighborhoods Länk till annan webbplats.

Prövning och analys av barnets bästa när det gäller nationella rekommendationer för aktiva skolresor: en barnkonsekvensanalys Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.
vti.se är av typen sv:site, måste vara en sv:page
vti.se är av typen sv:site, måste vara en sv:page