Största utsläppen från bilars däck

Provningsutrustning.

VTI:s provvägsmaskin har använts för att generera och karaktärisera partiklar från däck. Foto: Hejdlösa bilder/VTI

Fordonsdäck orsakar buller och utsläpp av luftburna partiklar som kan bidra till sjukdom och för tidig död. För däckbuller finns begränsande regler men inte för partiklar. Ett regelverk för att begränsa partikelutsläpp är dock påbörjat, med VTI som en aktör.

Moderna last- och personbilar bullrar mindre och har lägre avgasutsläpp än äldre modeller. Faktum är att de största källorna till både partikelutsläpp och buller från moderna fordon är de emissioner som uppstår i kontakten mellan väg och däck.

Buller och partiklar från däck orsakar bland annat störd sömn och försämrad hälsa, till exempel i form av hjärt- och kärlsjukdom. Hög exponering för trafikbuller kan även påskynda demens. Dessa faktorer riskerar att leda till för tidig död.

Inom EU-forskningsprojektet LEON-T, som leds av spanska Idiada Automotive Technology SA, arbetar bland andra VTI med att hitta metoder som kan bidra till minskade utsläpp och tystare däck. Ett delprojekt, som leds av VTI, handlar också om att utveckla ett nytt lastbilsdäck som bär lasten med hjälp av fjädrar, ett så kallat airless tyre. Avsikten är att reducera bulleremissioner och rullmotstånd.

Ansvariga VTI-forskare är Mats Gustafsson, Anders Genell och Ulf Sandberg. Ett av VTI:s uppdrag är att undersöka däckbullers koppling till hjärt- och kärlsjukdom.

– Där samarbetar vi med Göteborgs universitet för att se hur buller påverkar sömnkvalitet och indirekt hjärt- och kärlsjukdomar, säger Mats Gustafsson, senior forskare på VTI.

Försöket sker i labbmiljö där försökspersoner får sova i artificiellt däckbuller. Ambitionen är bland annat att identifiera ljud och toner som är mer störande än andra.

I en annan del av projektet ska VTI ta fram underlag för utveckling av en standardiserad metod för testning av däckslitage. Testningen handlar framför allt om hur mycket partiklar olika däcktyper släpper ifrån sig. Bara i Sverige har slitaget beräknats till runt 11 000 ton per år.

– Sedan 2010 är giftiga högaromatiska oljor förbjudna i däck. Men det finns ingen begränsning för utsläpp av partiklar, säger Mats Gustafsson.

För personbilar saknas dessutom en märkning som skulle kunna bidra till att bilägare väljer däck med lägre partikelutsläpp. När det kommer till andra parametrar som anses viktiga, till exempel på rullmotstånd, finns en sådan märkning, enligt Mats Gustafsson.

Att det hittills saknats ett regelverk för begränsningar av partikelutsläpp från däck kan handla om att ansvaret för däckslitage är svårt att fördela.

– Slitaget kan ju till exempel bero på däckets konstruktion och sammansättning, liksom på vägbanans beskaffenhet och fordonets egenskaper. Det är inte glasklart var ansvaret hamnar.

Text: Johan Granath/ Redakta

Fotnot: Artikeln har varit publicerad i VTI Aktuellt 1/2023

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.