"Olämpligt köra på åretruntdäck i Sverige"

Bil på testbana i vinterlandskap.

På väg till testbanan i norra Finland. Foto: Mattias Hjorth/VTI

Sedan 2019 är det tillåtet att köra med åretruntdäck i Sverige och Volvo har numera sådana däck som standard i bilmodellen XC40. VTI har testat hur däcken fungerar i Norden. Resultaten är nedslående, enligt den nyligen färdigställda rapport som forskningsledare Mattias Hjort har projektlett på uppdrag av bland annat Trafikverket.

– VTI anser att det är olämpligt att köra på åretruntdäck i Sverige. Om det tvunget måste ske är valet av däck viktigt, eftersom däckens kvalitet skiljer sig mycket åt. Variationen är ytterst stor mellan hur olika däckmodeller fungerar i olika väderlekar.

Ett däcks egenskaper är alltid en kompromiss mellan olika behov, speciellt ett däck som ska fungera under både vinter- och sommartid. Från att tidigare varit förbjudet är det numera tillåtet att köra med åretruntdäck i Sverige, liksom i Finland och Norge. Men ännu har ingen forskningsstudie tittat närmare på hur trafiksäkra de däcken är. Nordiska väderförhållanden kan skilja sig betydligt åt jämfört med övriga Europa.

Av de cirka 50 däckmodeller som finns på svenska marknaden valde VTI ut 14 åretruntdäck, och som jämförelse valdes också 5 renodlade vinterdäck, varav 2 för nordiska och 3 för europeiska förhållanden, samt 2 sommardäck. På is och snö testades alla däck två gånger, med väldigt lika resultat.

Vintertesten genomfördes i minus 10 grader på en testbana i norra Finland med en av VTI:s tjänstebilar, en SUV av märket Volvo XC60. Bromstester med de olika däcken gjordes, dels på en 600 meter lång isbana och på en snöbana. Sommartesten skedde på Anderstorps racingbana i Småland, dels på torr vägbana, dels på våt.

– Från resultaten ser vi att det är väldigt stor spridning i egenskaper mellan olika åretruntdäck, där några har prioriterat vinteregenskaper medan andra har fokuserat på sommaregenskaper. Jämfört med nordiska dubbfria vinterdäck så är väggreppet på snö generellt avsevärt mycket sämre, och på is är skillnaderna ännu större. De sämsta däcken presterade faktiskt i nivå med ett av sommardäcken på is. Något som förvånade var att även ett par av de europeiska dubbfria vinterdäcken hade riktigt dåligt isgrepp – betydligt sämre än vad vi sett i tidigare tester.

Det finns i dag minimikrav på ett däcks prestanda när det gäller rullmotstånd, buller och grepp på våt asfalt. För vinterdäck finns också ett krav på snögrepp, men inget för is. Det är tydligt att för vinterdäck som inte är gjorda för den nordiska marknaden så är isgreppet bortprioriterat till förmån för andra egenskaper, berättar han.

Även väggreppet på asfalt varierade stort mellan däcken, vilket understryker att åretruntdäck är en kompromiss av olika egenskaper. Hur allvarliga däckens brister är ur trafiksäkerhetssynpunkt, kommer möjligtvis olycksstatistiken att utvisa så småningom, menar Mattias Hjort.

Text: Gunilla Rech

Fotnot: Det här är en artikel från VTI Aktuellt nr 2 2023

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.