Användbarhet i ny klassificering av bergtyper

Håkan Arvidsson står bland utrustning i VTI:s vägmateriallaboratorium.
Håkan Arvidsson har varit med och arbetat fram ett nytt klassificeringssystem för bergtyper vid anläggningsarbeten. Foto: Mikael Sönne/VTI

Ett nytt klassificeringssystem, framtaget vid VTI, anger för första gången användbarheten för olika bergtyper vid anläggningsarbeten. Systemet tar också hänsyn till två faktorer för hållbarhet mot bara en faktor i tidigare klassificeringssystem.

Den nya bergtypsklassificeringen kommer att tas med i regelsamlingen AMA anläggning 23 och har arbetats fram under två år av medarbetare vid VTI, Skanska och SGU. Den största skillnaden mot tidigare system är att bergtyper delas in i fyra grupper mot tidigare tre och att den praktiska användbarheten anges för varje grupp.

Användbarheten sträcker sig från ”hög kvalitet, kan användas till asfalt” för bergtyper i grupp A till ”dåliga materialegenskaper, hanteras som jord” i grupp D.

– Den stora poängen med systemet är just att vi anger användbarhet. Det har inte gjorts alls tidigare, Håkan Arvidsson, projektledare och laboratorieansvarig på VTI.

Det tidigare klassificeringssystemet mätte endast nötningsegenskaper mot dubbdäck och angavs i ett så kallat kulkvarnsvärde. Det nya systemet tar hänsyn både till nötning och hållfasthet (motstånd mot krossning). Dessa egenskaper mäts och anges i så kallad micro-Deval respektive Los Angeles.

Systemet har testats mot 2000 dataposter om olika bergmaterial, varav SGU bidragit med de flesta. Ett resultat är att spröda graniter, vanliga i Västsverige, klassificerats lägre än i tidigare system.

– Men skillnaderna är inte jättestora. Det mesta som ansågs vara bra tidigare, anses vara bra också i det nya systemet, säger Håkan Arvidsson.

Till grund för det nya klassificeringssystemet ligger enkäter och intervjuer med aktörer i branschen samt studier av krav- och upphandlingsdokument. Forskarna har också hämtat inspiration från motsvarande system i andra länder, inte minst Frankrike, och analyserat stora mängder av data om olika bergmaterial.

Bergtypsklassificering i Sverige: förslag på nytt system (2023, Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.