Nytt projekt: Hur förändrar elbilen resandet?

Porträtt av kvinna.

Elisabeth Lång. Foto: Mikael Sönne/VTI

Hur påverkas resandet när elbilarna blir allt fler? Vilka konsekvenser kan ett eventuellt förändrat resbeteende få? De frågorna ska ett nytt forskningsprojekt som leds av VTI försöka besvara under de kommande två åren.

Förra året stod laddhybrider och rena elbilar för 56 procent av nybilsregistreringarna, och de flesta är överens om att elektrifierade transporter är ytterst viktiga för att motverka klimatförändringen. Men vad händer med körvanorna när allt fler laddar bilen med el i stället för att tanka bensin eller diesel? Det är det egentligen ingen som fullt ut vet.

– En tidigare studie som gjorts i Oslo visade att utsläppen minskade, men också att resandet i kollektrafiken gick ned och att trängseln på vägarna ökade. Men kunskapsluckan inom det här området är fortfarande stort, säger Elisabeth Lång, VTI-forskare som leder det så kallade RESA-projektet.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och genomförs i samarbete med Lunds tekniska högskola och Trivector. Första steget blir att samla in data om resvanor hjälp av appen TravelVu, där elbilsförare jämförs med förare av bilar med fossila drivmedel. Därefter följs undersökningen upp med intervjustudier.

Elisabeth Lång menar att forskningen, som ska redovisas i slutet av 2024, är viktig av flera skäl. Många är eniga om att elektrifiering av transporter bidrar till att minska koldioxidutsläppen, men samtidigt uppstår risker för oönskade effekter som ökad biltrafik och trängsel på vägarna. I grunden handlar det om hur olika styrmedel och åtgärder i framtiden bäst kan bidra till ett transporteffektivt samhälle.

– Ändras resbeteendet när man börjar köra elbil? Ska samhället kunna undvika olika negativa konsekvenser måste vi först veta hur resvanorna ser ut. Att studera elbilisters resvanor är också viktigt för att kunna planera laddinfrastruktur och framtida kapacitet i elnätet, säger Elisabeth Lång.

RESA står för Reser elbilister annorlunda? – Verkligt resbeteende för att styra mot transporteffektivitet. Projektet finansieras med 4,1 miljoner kronor av Energimyndigheten.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.