VTI utreder framtidens hållbara tillgänglighet

Cykel, buss, bil i trafik.

Foto: Lightpoet/Mostphotos.com

Går det att skapa ett samhälle där alla medborgare kan få tillgång till alla platser och all service inom rimlig tid, oavsett vilka fordon de äger? Hur ska det i så fall gå till? Det är huvudfrågan i ett nytt föreberedelseprojekt.

Tillsammans med RISE och VREF, Volvo Research and Educational Foundations, startar VTI projektet Access Sweden inom ramen för Energimyndighetens, Formas och Vinnovas satsning på framtida strategiska innovationsprogram. Projektet är ett av 23 projekt som beviljats medel för att förbereda ansökningar inom det så kallade Impact innovation. Totalt hade 98 ansökningar kommit in.

– Jag visste att vi hade en mycket bra ansökan, men är ändå glatt överraskad över att vi beviljas medel. Inte minst för att vi vågat sticka ut hakan med en ganska radikal idé om framtidens hållbara tillgänglighet, säger John Hultén, projektledare och föreståndare för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Projektets mission uttrycks som att ”alla på rimlig tid och till rimlig kostnad har tillgång till alla platser eller funktioner i samhället utan att behöva äga egen bil”. Vad rimlig tid innebär har inte definierats, utan kommer att utforskas under projektets gång. Det kan också komma att variera beroende på var i landet människor befinner sig.
Målet är att samla alla aktörer som vill bidra till att förverkliga missionen, både företag, myndigheter, organisationer och enskilda individer.

– Det vi vill är att skapa en rörelse för mer attraktiva samhällen baserade på hållbar tillgänglighet, inte bara i Sverige utan i hela världen. Vi driver en grundläggande idé om att detta ska vara möjligt oavsett om man äger en bil eller inte, säger John Hultén.

Projektet kommer bland annat genomföras i form av workshopar och bygger vidare på idéer som utvecklats inom Rådslaget för hållbar omstart. Förslaget till ett nytt strategiskt innovationsprogram ska vara färdigt under andra halvan av oktober i år. Därefter kommer de finansierande myndigheterna besluta om vilka av de 23 projekten som godkänns och får fortsätta i programform.

– Troligen blir det inte mer än en handfull, så konkurrensen blir mycket hård. Men samtidigt vet vi att det finns ett mycket stort intresse för mobilitet och tillgänglighet, inte minst för kopplingen till klimatmålen, säger John Hultén.

Rådslaget Länk till annan webbplats.

Vinnovas sida om Impact Innovation Länk till annan webbplats.

Text: Mikael Sönne/VTI

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.