SKB och transportplanering – kurs fyller viktiga kunskapsluckor

Foto på tunnelbana i Stockholm
Den sociala dimensionen är också viktig inom transportplaneringen. Foto: Elizaveta Tomashevska/Mostphotos

Social konsekvensbedömning (SKB) för yrkesverksamma inom transportplanering. Så heter den kurs som VTI är med och anordnar. Den sociala dimensionen har ofta kommit i skymundan inom transportplaneringen. Kursen kan vara ett sätt att avhjälpa det.

– När det gäller ekonomi och miljö finns inarbetade rutiner, och metoder som är relativt väl etablerade inom transportplaneringen, däremot inte när det gäller social hållbarhet, menar Lena Levin projektledare från VTI.

Kursen organiseras av VTI tillsammans med nätverket Socialt hållbar transportplanering som samordnas av Göteborgsregionen och Göteborgs universitet och har utvecklats med bidrag från forskningsrådet Formas.

Utbildningen kommer att utgå från aktuell forskning om social konsekvensbedömning och metoder för att kartlägga, mäta, analysera och följa upp sociala aspekter. Den baseras på tvärvetenskaplig kunskap. Målgruppen är yrkesverksamma transport- och samhällsplanerare inom kommuner, regioner, näringsliv och myndigheter.

Kursens lärare kommer från forskning och praktiknära verksamheter och representerar både offentlig och privat verksamhet. De har många års erfarenhet av att arbeta med socialt hållbar mobilitet.

Kursen pågår under 2023 och omfattar totalt fem kurstillfällen genom fysiska och digitala möten. Dessutom blir det ett till två handledningstillfällen och tid för egen inläsning och arbete med praktiskt inriktade fallstudier. Det går att anmäla sig enskilt, tillsammans med en eller maximalt två kollegor som då kommer att arbeta med samma fall under kursen.

Om antalet intresseanmälningar överstiger antalet platser för kursen görs ett urval av kursdeltagare. Besked om plats på kursen meddelas i slutet av februari.

Sista dag för intresseanmälan är 14 februari.

Anmäl dig till kursen Social konsekvensbedömning (SKB) för yrkesverksamma inom transportplanering Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.

Kontakt