Bilbarnstolar har en begränsad livslängd

Barn i bilstol
Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.com

Inte bara barnen växer upp och blir äldre – även bilbarnstolar åldras. VTI deltar i en nationell expertgrupp som har tagit fram rekommendationer för att bedöma en bilbarnstols livslängd och när den behöver bytas ut.

– Anledningen till att vi tog fram rekommendationen var för att arbeta igenom frågan och få en enhetlig rekommendation. Den är i första hand riktad till föräldrar och andra vårdnadshavare men även något som tillverkarna kan ställa sig bakom, säger Peter Claeson från Svenska institutet för standarder, SIS, och forskningsingenjör Jonny Genzel på VTI.

En krockskadad bilbarnstol ska självklart alltid kasseras, likaså om den är synbart sliten, saknar delar eller har funktioner som kärvar. Fram för allt plaster åldras, och därmed har forskarna gjort bedömningen att bilbarnstolar har en ungefärlig livslängd på 10 år, men den kan både vara längre och kortare. Faktorer som påverkar livslängden är hantering, slitage, åldersbeständighet och om bilbarnstolen varit med i en krock. Ett tips är att inte utsätta bilbarnstolen för solljus eller höga temperaturer.

Hur väl material och säkerhetskomponenter står emot att åldras testas bland annat vid typgodkännande enligt ett särskilt EU-reglemente (UN R.44/UN R.129). Denna form av typgodkännande kallas även E-godkännande. Dessa tester är för alla bilbarnstolar och utförs vid VTI:s krocklaboratorium i Linköping.

Det finns ytterligare fördelar med att byta ut bilbarnstolen innan den hinner att bli för gammal. Den tekniska utvecklingen går hela tiden framåt och därmed blir nyare bilbarnstolar lättare att använda och montera.

Bilbarnstolars livslängd - vti.se Länk till annan webbplats.

Standardutveckling - Barnsäkerhet i bil SIS/TK 242 - Svenska institutet för standarder, SIS Länk till annan webbplats.

Kontakt