Tomas Svensson vice president för FEHRL

Bild på Tomas Svensson
Tomas Svensson Foto: Annika Johansson/VTI

VTI:s generaldirektör Tomas Svensson är utsedd till vice president för FEHRL, Forum of European National Highway Research Laboratories. Det skedde i samband med valet av dess nya styrelse som tillträdde vid årsskiftet för en fyraårig mandatperiod.

FEHRL är en samarbetsorganisation för nationella forskningsorganisationer som forskar om vägar och vägteknik inom Europa och de associerade medlemsländerna USA, Australien och Israel. FEHRL:s primära mål är att främja samarbete kring vägteknisk forskning.

– Det blir jättespännande för min del och en möjlighet att kunna lägga mer energi på en av våra viktiga europeiska samarbetsorganisationer. VTI har varit med i FEHRL väldigt länge, nästa år firar VTI vägteknisk forskning 100 år och ett nytt nationellt vägtekniskt centrum håller på att bildas. Det här sammantaget kommer att bli bra för VTI och hela transportsektorn, säger Tomas Svensson.

Alla blir nya i styrelsen, med undantag av den förre presidenten. Förutom Tomas Svensson är fler VTI-medarbetare engagerade i organisationen FEHRL. Avdelningschef Anita Ihs sitter med i dess verkställande kommitté och forskningscheferna Björn Kalman och Ellen Grumert deltar som forskningskoordinatörer.

Deltagandet är ett sätt för VTI att sprida forskningsinstitutets kunskap även internationellt samt att ta del av andras forskning. Det som är speciellt med FEHRL är att det också finns kopplingar mot USA och Australien där forskningsingenjör Thomas Lundberg är inblandad i ett forskningsprojekt. Det finns goda förutsättningar för många fler samarbeten med FEHRL:s medlemsländer, menar Tomas Svensson.

FEHRL, Forum of European National Highway Research Laboratories – fehrl.org Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: kundtidning som ges ut fyra gånger per år. Få den kostnadsfritt hem i brevlådan eller digitalt med e-post.