Ekipage med korta dragbilar inte mer trafikfarliga än andra

Långtrader i fart.

VTI har bidragit med simuleringar av olika kombinationer för dragbilar med påhängsvagn. Foto: GUDELLAPHOTO/Mostphotos

Från och med december gäller nya regler för dragbilar med påhängsvagn, så kallade EU-trailers, enligt ett regeringsbeslut från september. Beslutet har fattats efter att Transportstyrelsen med hjälp av VTI har utrett lämpliga säkerhetshöjande åtgärder för EU-trailers.

Den nya förordningen träder i kraft 1 december 2022. Regeländringen syftar till att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för denna typ av fordon vid halt väglag genom att ställa krav på fördelningen mellan hjullast på drivaxeln och övriga axlar på fordonet.

Det har funnits en oro att dessa fordon leder till trafikolyckor, speciellt vid vinterväglag. Den farhågan kan vara obefogad, tror VTI-forskarna som har undersökt olika fordonskombinationer genom simulering med datamodeller. Rapporten är bekostad av Transportstyrelsen och är en del i en större utredning.

Det finns EU-bestämmelser som begränsar den totala längden för fordonskombinationer vilket har lett till dragbilar med korta axellängder. Tunga fordonsekipage från kontinenten är olycksdrabbade, och det har funnits en misstanke att det beror på den annorlunda designen jämfört med dem som är vanliga i Norden.

– Oron handlade om negativa konsekvenser för trafiksäkerheten, att korta dragbilar skulle ha sämre förmåga att hantera uppförsbackar och att dragbilens korta hjulbas skulle orsaka fällkniv, till exempel vid inbromsning och svängar, säger Sogol Kharrazi, senior forskare på VTI och en av författarna.

Fällknivsverkan är när ett fordon med tillkopplat släp viker sig som en fällkniv så att släpets bakända kanar åt sidan.

Forskarna har jämfört fyra olika kombinationer där kortaste längden på ekipaget är 16,5 och längsta 25,25 meter. Det har handlat om kort traktor med påhängsvagn och lång traktor med påhängsvagn, lastbil med dolly och påhängsvagn, även kallad nordisk kombination, samt traktor med länk och påhängsvagn.

Simuleringarna har gällt några viktiga situationer och manövrer där en jämförelse är meningsfull, till exempel bromsning i kurva och start i backe, speciellt vintertid. Resultaten visar att varken hjulbasen eller kopplingsavståndet spelar någon viktig roll. Det finns annat som påverkar prestandan mer, framför allt ett fungerande ABS-system eller god smörjning av femte hjulet.

– En mer effektiv broms ger bättre grepp vid farliga trafiksituationer eftersom friktionen avgör hur trailern rör sig. Viktig är även tillståndet för femte hjulet, det vill säga vändskivekopplingen som förbinder dragbilen med påhängsvagnen, säger Sogol Kharrazi.

Forskarna ger fyra rekommendationer. Krav på fungerande ABS-system på alla axlar. Försiktighet med motorbromsning under hala vinterförhållanden. Vidtag åtgärder för att klara uppförsbackar under hala förhållanden genom att tillfälligt överskrida lastbegränsningen. Femte hjulet behöver smörjas och medlet ska klara vinterförhållanden.

– Regeringens åtgärdsbeslut innebär att den inte har följt några av de rekommendationer som VTI gav, utan endast formellt krävt en viss andel tyngd på drivaxeln, en åtgärd som i första hand syftar till att stävja felaktigt lastade fordon, säger Mattias Hjort, forskningsledare på VTI.

Rapporten är skriven på engelska. Förutom Sogol Kharrazi är rapporten författad av seniora forskaren Fredrik Bruzelius, Mattias Hjort och Bruno Augusto, forskningsingenjör.

The influence of tractor lengths on traffic safety and efficiency: A simulation study (2022, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: tidning som ges ut fyra gånger per år och skickas hem till din brevlåda.