Anna Vadeby får NVF Sveriges pedagogiska pris 2022

Porträttbild av Anna Vadeby
Foto: Annika Johansson/VTI

I början av november meddelade Nordiskt Vägforum, NVF, att den svenska avdelningsstyrelsen har beslutat att ge Anna Vadeby, senior forskare på VTI, sitt pedagogiska pris 2022.

NVF:s svenska avdelning delar årligen ut ett pedagogiskt pris på 25 000 kr för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden, det vill säga utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet genom samarbete mellan olika aktörer inom transportsektorn i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. En avgörande del av detta är att sprida kunskaper om vägtransportsystemets olika delar och tillämpningsperspektiv. Pedagogisk verksamhet i olika grundutbildningar och fortbildningskurser spelar därför en avgörande roll för framåtskridande, ökad förståelse och engagemang för området. Priset delas ut till enskild person eller grupp.

Ur motivering till priset:
”Anna Vadeby är en mycket framstående forskare inom området trafiksäkerhet och hållbara hastigheter. Hon har under många års tid haft en ledande roll och ett starkt engagemang inom forskning som förbättrar trafiksäkerheten på våra svenska vägar genom analys, utvärdering och förslag till förbättringsåtgärder inom områdena hållbara hastigheter för ökad trafiksäkerhet.”

– Jag blev både glad och överraskad när jag fick veta att jag fått NVF:s pedagogiska pris. Det känns väldigt hedrande. Jag har en bakgrund som gymnasielärare och tycker det är både viktigt och inspirerande att föra fram vår forskning på ett pedagogiskt sätt så att resultaten når ut för att bli till nytta för samhället, säger Anna Vadeby.

Priset kommer delas ut vid årsmötet mars 2023.

Text: Tiina Mauritzell/VTI


Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: tidning som ges ut fyra gånger per år och skickas hem till din brevlåda.

Kontakt