VTI-professorn Maria Bratt Börjesson en av de mest citerade forskarna i världen

Maria Bratt Börjesson
Maria Bratt Börjesson Foto:Camilla Cherry/VTI

VTI:s professor Maria Bratt Börjesson finns med på listan bland de forskare som är mest citerade inom sitt forskningsområde i världen, enligt en nyligen publicerad uppdatering från Stanford University. Hon finns med i den sammanställning som listar de mest citerade forskarna åren 1960 till 2021.

– Det är fantastiskt roligt att höra. Min drivkraft som forskare har alltid varit att bidra med förståelse för hur samhällen kan balansera välstånd, handel och fördelningseffekter med knappa resurser, klimat, olyckor och andra negativa effekter av transporter. Det är viktigare än någonsin att föra fram frågor om transportsystem och hur man balanserar dess positiva och negativa effekter för medborgarnas välstånds skull, säger hon.

Maria Bratt Börjesson är professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter på VTI. Dessutom är hon adjungerad professor inom samma ämnesområde på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet.

Även i Stanforduniversitetets sammanställning över världens mest citerade forskare under 2021 får Maria Bratt Börjesson en bra placering.

Den här typen av listor är en bekräftelse för forskare för allt hårt arbete. Den motiverar även att fortsätta göra bra forskning och producera fler högkvalitativa publikationer med globalt genomslag. Maria Bratt Börjesson är själv lite förvånad över den höga placeringen hon har fått på de internationella listorna.

– Jag har aldrig strävat efter citeringar, det har bara blivit så. Jag skulle nog avråda andra forskare från att tänka så, att medvetet sträva efter citeringar.

Hennes rekommendation är att i stället fundera på vilka bidrag som kan göra nytta här och nu, att se till att forskningen kan påverka samhället så att medborgarna får det bättre. Men en det är också viktigt att ha roligt här och nu. Och en viktig egenskap för att nå dit handlar om att vara uthållig, menar hon.

– Min bästa gren är att inte ge upp utan att fortsätta även när det är lite motigt och att kunna fokusera. Jag har också haft stor hjälp av generösa äldre forskare. Det har gett mig mycket att arbeta tillsammans med dem som redan forskar inom viktiga ämnen. Och att inte ta synpunkter som kritik, även om det är svårt. Jag har blivit allt bättre på det. Det behövs också någon typ av stöttning och en förmåga att kunna vara nöjd med sig själv.

Ett skäl till att hon ofta blir citerad kan bero på att transportfrågor är viktiga i samhällsutvecklingen och ofta förekommer i media. Maria Bratt Börjesson har inte bara delat med sig av sin forskning utan även synts i olika debatter, till exempel när det gäller höghastighetstågen och deras samhällsekonomiska lönsamhet.

– Kommunikation inom forskning är viktigt. Det går inte att bara sitta på sin kammare på VTI och komma på saker. Min forskning handlar också om att sprida resultaten. Den omfattar mycket marknadsföring när det gäller forskningsrapporterna – även sådant som att skriva riktigt bra abstracts.

VTI har förmågan att finnas och synas ute bland myndigheter och beslutsfattare, samt att lyssna på medborgare och vad som är deras utmaningar. Tvåvägskommunikation är en viktig framgångsfaktor. Det är förutsättningen för att planera för nya forskningsfrågor, frågor som är intressanta inte enbart i Sverige, utan även för andra länder ute i världen, betonar Maria Bratt Börjesson. Vilket hennes placeringar på Stanfords citeringslistor verkar vara ett kvitto på.

Mer om Stanfordlistan

Listan omfattar de två procent mest citerade forskarna inom 22 vetenskapliga discipliner och 176 underområden. Grunden till listan är citeringar fram till och med 2021. 195 605 forskare är inkluderade i den karriärlånga databasen och 200 409 forskare ingår i databasen för det senaste året.

Rankning av forskare görs med hjälp av standardiserad information om citeringar, h-index, medförfattarskapsjusterat hm-index, citeringar till artiklar i olika författarskapspositioner och en sammansatt indikator.

Citeringarna återfinns vid sökning på Maria Börjesson, eftersom det först är på senare tid som hon återtagit sitt flicknamn och därmed heter Maria Bratt Börjesson.

September 2022 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" - Elsevier BV (digitalcommonsdata.com) Länk till annan webbplats.

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: tidning som ges ut fyra gånger per år och skickas hem till din brevlåda.