Ulf Sandberg, VTI, har vunnit Best Paper Award på SURF 2022

Ulf Sandberg
Foto: Privat

Forskningsledare Ulf Sandberg vann pris för Best paper vid Symposium on Pavement Surface Characteristics, SURF 2022, för sin artikel Effect on Noise Reduction of Repaving Only the Top Layer in a Double-Layer Porous Asphalt Pavement.

SURF 2022 i september var det nionde internationella symposiet om vägbeläggningsegenskaper, som i år hölls i Milano med Politecnico di Milano som värd. Ulf Sandberg deltog bland annat i sessionen ”Noise Effects and Roads Surface Characteristics” med en artikel och ett föredrag om effekter på bullerdämpningen vid återbeläggning av endast det översta lagret i en dränasfaltbeläggning med dubbla lager. En artikel som vann ett pris för Best paper.

Det huvudsakliga syftet med SURF är att förbättra kvaliteten på vägytans beläggningsegenskaper samtidigt som effektivitet, säkerhet, hållbarhet, nya generationers mobilitetsbehov och sociala förväntningar erhålls. Symposiet riktar sig både till akademi och praktiker inom området transportinfrastruktur och anordnas vart fjärde år på olika platser i världen.

Ulf Sandberg firar i dagarna 48 år på VTI och känner sig hedrad av utnämningen.

– Jag räknar med att metoden att återanvända det undre lagret i en dränasfalt med dubbla lager, om den används på rätt sätt, kommer att få stor användning, för den sparar ganska mycket pengar med bara en liten bullerdämpningsförlust, säger Ulf Sandberg.

Text: Tiina Mauritzell/VTI

Du vet väl att du kan prenumerera på VTI:s nyheter?

  • Nyhetsbrev: skickas ut med e-post sex gånger per år.
  • VTI aktuellt: tidning som ges ut fyra gånger per år och skickas hem till din brevlåda.

Kontakt