Många barn döda i trafikolyckor i Europa på 10 år – ETSC manar till handling

Inte mindre än 6 000 barn upp till 14 år har avlidit i trafikolyckor mellan 2011 och 2020, enligt en rapport från Europeiska transportsäkerhetsrådet ETSC, The European Transport Safety Council. ETSC uppmanar alla medlemsländer till förnyade aktioner och att de antar specifika mål, allt för att skydda barnen i trafiken.

– Rapporten visar att trots att många länder jobbar aktivt med att öka barns säkerhet i trafiken så finns det mycket kvar att göra, säger Anna Vadeby, senior forskare, som tillsammans med professor Astrid Linder företräder VTI inom ETSC.

För att barn ska kunna få en säkrare skolväg när de går eller cyklar har ETSC tagit fram 40 rekommendationer riktade till de nationella myndigheterna och EU. Endast sju europeiska länder har rapporterat att de har infört obligatoriska hastighetsbegränsningar vid skolorna. Rapporten föreslår trafikbegränsningar och en maxhastighet på 30 km/h runt platser där barnomsorg sker och att EU gör detta till en formell rekommendation.

– Sverige tillhör de länder som där det inte är obligatoriskt med en sådan maxhastighet vid skolor och förskolor, men det är praxis och i de flesta fall är det skyltat med 30 km/tim i sådana områden, säger Anna Vadeby.

Trots stora förbättringar av trafiksäkerheten dog hälften av barnen när de färdades i bilar. Felaktig användning av bilbarnstolar kan vara en anledning. Det är ett betydande problem enligt vissa studier.

På den europeiska marknaden kommer endast försäljning vara tillåten av bilbarnstolar enligt EU-standarden R129, detta enligt en ny bestämmelse som börjar gälla från och med 1 september 2024.

ETSC rekommenderar träning och tester för att erhålla mopedkörkort och varnar för att 16 europeiska länder tillåter barn att köra moped redan vid 14 eller 15 års ålder. Bland barn över 14 år var 20 procent av dödsolyckorna mopedister, framför allt pojkar.

Trafiksäkerheten för barn skiljde sig även betydligt åt jämfört mellan olika länder. Dödsolyckor bland barn på grund av trafikolyckor var tio gånger högre i Rumänien jämfört med Norge, Cypern och Sverige.

För det mesta brukar länder med få dödsolyckor bland vuxna även ha låga dödstal även bland barn. Där detta inte stämmer överens kan det delvis bero på att barnen tenderar att bli skjutsade till skolan och andra aktiviteter i stället för att cykla och gå.

– De senaste årens fordon är mer trafiksäkra, men att hålla barnen skyddade i metallburar är en pyrrhusseger. Om vi vill ha hälsosamma, aktiva barn, så måste vi tänka annorlunda, säger ETSC:s vd Antonio Avenoso.

Reducing child deaths on European roads – ETSC Länk till annan webbplats.

Kontakt