ERPUG flyttar fram forskningsläget om vägteknik

Forskare vid podium
Anna Niska i talarstolen på ERPUG. Foto: Leif Sjögren/VTI

12 till 14 oktober samlades expertisen i Edinburgh för den nionde ERPUG, konferensen för European Road Profile Users' Group. Konferensen handlar om forskning, teknik, planering och metoder för att göra vägarna säkra, jämna, miljövänliga och långsiktigt hållbara.

Konferensen planerades och genomfördes av VTI:s deltidspensionerade forskningsledare Leif Sjögren och forskningsingenjör Thomas Lundberg tillsammans med kollegor från Ramboll. ERPUG 2022 är ett forum där forskare, väghållare, industri och andra intresserade delar kunskap och erfarenheter i en socialt välkomnande miljö.

– Jag funderar alltmer på hur vi optimerar nyttan av konferensen och vad vi ska trycka på. Genom mötena på konferensen flyttar vi forskningsläget ett steg framåt och samlar dagens forskningsfront. Detta är ett av våra syften, att behålla tempot och gå vidare och att inte hamna för långt efter. En viktig och ganska ovanlig finess med ERPUG är att vi sammanför olika aktörer som forskare, väghållare och tillverkare, säger Leif Sjögren.

Han ser att det är ett lyckat koncept. ERPUG har lyckats samla rekordmånga deltagare på 125 personer, till och med nu efter pandemin och under en mycket uppbokad konferenshöst.

– Vi skulle ändå vilja se fler väghållare och beslutsfattare vilka är viktiga målgrupper. Dessa beslutar om strategier och tillhörande upphandlingar och måste därför förstå möjligheterna med de tekniska lösningarna som håller på att utvecklas.

Digitaliseringen har gjort att det, på gott och ont, går att få fram mängder med ny information från så väldigt många nya håll, menar Leif Sjögren.

– Detta kräver sin speciella kompetens, och vi forskare behöver se till att data är pålitlig och kvalitetssäkrad. Det är hela tiden en balansgång mellan vad som är möjligt och vad som verkligen behövs. Den största faran med införandet av nya digitala, smarta sensorer och artificiell intelligens är bristen på kompetens som kan sammanföra väghållningen med de nya möjligheterna och få dessa att kopplas in i rätt sammanhang. Vägingenjörer är främst utbildade på vägfrågor, inte digitaliseringsmöjligheter, och för tillverkare och teknikutvecklares kompetens är väghållningens problem inte deras fokus. ERPUG är en, om än liten del, ett försök att förbättra detta.

Deltagarna kom från 22 länder, inklusive flera föreläsare från USA, berättar Leif Sjögren. Han nämner Steven Karamihas från University of Michigan, en guru på matematiken kring modeller rörande vägars jämnhet, till exempel IRI-filtret, samt professor Kelvin Wang från Oklahoma State University som jobbar med machininlärning och artificiell intelligens rörande sprickor i beläggningen.

– En av årets konferenssatsningar var en halvdag med cykelbanefrågor som handlade om hur det går att få bra komfort och tillstånd på cykelbanor. Här deltog föreläsare från många länder, även från VTI med forskningsingenjör Mattias Tunholm och forskningsledare Anna Niska som modererade blocket.

ERPUG – European Road Profile Users' Group Länk till annan webbplats.

Leif Sjögren är av typen sv:link, måste vara en sv:page
Leif Sjögren är av typen sv:link, måste vara en sv:page