Så kan data bidra till cykelforskningen

Cykelbana
Mängder av data finns om cykling. Foto: Igor Stevanovic/mostphotos.com

En ny översiktsrapport av data för cykelforskningen finns nu tillgänglig. Rapporten redovisar även vilka organisationer som har data som skulle kunna användas för uppföljning och cykelforskning. Rapporten är framtagen för Cykelcentrum av Lina Nordin, forskare på VTI.

Redan i dag finns stora mängder digital information från cyklister, cyklar, hjälmar, GPS och träningsklockor med mera. Informationen når framför allt cyklisterna själva och de kommuner som utför cykelräkningar.

All den information som redan samlas in skulle på olika sätt kunna komma till användning även inom forskning och drift och underhåll av cykelvägar, allt för att skapa säkrare och tryggare cykling som samtidigt ger förutsättningar för fler att kunna och vilja använda cykeln som färdmedel.

Rapporten omfattar också en analys av olika sätt att processa stora datamängder, visualisering av data och information om hur digitala mätdata kan komplettera traditionella mätningar, liksom vikten av GDPR och integritetssäkring.

En översikt av data tillgänglig för cykelforskning – Cykelcentrum (vti.se) Länk till annan webbplats.

Cykeldata: En översikt av data tillgänglig för cykelforskning i Sverige (2022, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA) Länk till annan webbplats.