Fem VTI-forskare på RMPD:s 10-i-topplista

Foto: Stuart Miles/Mostphotos.com

Listan avser 10-i-topp för de artiklar i tidskriften International Journal on Road Materials and Pavement Design (RMPD) som laddats ned mest under de senaste 12 månaderna och publicerats inom de tre senaste åren.

De VTI:are som finns med i topplistan är professor Sigurdur Erlingsson, forskningsledare Ulf Sandberg, senior forskare Jiqing Zhu, doktorand Denis Saliko och Tiago Vieira, tidigare forskningsassistent och doktorand.

Artiklarna som har laddats ned