Nominera till NVF:s Pedagogiskt pris 2022

Folk i en föreläsningsal samt text om pedagogist pris
Foto: NVF

NVF:s (Nordiskt Vägforum) svenska avdelning delar årligen ut ett pedagogiskt pris på 25 000 kr för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden. Nu kan du nominera en enskild person eller en grupp.

NVF skall främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. En avgörande del av denna strävan är att sprida kunskaper om vägtransportsystemets olika delar och tillämpningsperspektiv. Pedagogisk verksamhet i olika grundutbildningar och fortbildningskurser spelar därför en avgörande roll för framåtskridande, ökad förståelse och engagemang för området.

Priset delas ut till enskild person eller grupp som utmärker sig inom följande kriterier:

  • Starkt eget engagemang för ett sakområde, som är inom NVF:s verksamhetsområde, erkänd undervisningsskicklighet och intresse för pedagogisk utveckling.
  • Vetenskapligt förhållningssätt till lärande, både när det gäller val av pedagogiska metoder och förankring av utbildningsinnehåll i vetenskaplig litteratur. Hit hör också att vara väl uppdaterad med forskningsfronten inom ämnesområdet.
  • Förmåga att målgruppsanpassa sina pedagogiska insatser när det gäller såväl nivå och sakinnehåll som pedagogiska metoder.
  • Förmåga att skapa kontakt och stimulera målgruppernas intresse, åstadkomma en känsla av delaktighet och att stimulera till kritiskt tänkande.
  • Förmåga att lägga ett systemperspektiv på ämnesinnehåll så att den kunskapsuppbyggnad som åstadkoms är så samhällsnära och verklighetsanpassad som möjligt.
  • Förmåga att inspirera målgrupper till ökad samverkan både nationellt och internationellt samt skapa engagemang som leder till nytänkande och fortsatt utveckling av vägtransportområdet.

Vilka olika verksamhetsområden som NVF verkar inom finns att läsa på www.nvfnorden.org Länk till annan webbplats.

Nominera senast den 17 oktober 2022

Nomineringen kan vara på svenska eller engelska och i din
nominering ska du fritt beskriva den eller de nominerades arbete
och insatser och motivera varför personen bör erhålla detta pris.
Det är möjligt att nominera en enskild person eller en grupp.

Nomineringen skickas till nvf@vti.se

Önskar du ytterligare upplysningar kan du höra av dig till avdelningens
sekreterare Annelie Nylander, telefon 010-123 65 46.