Däckrazzian ökar trafiksäkerheten och bidrar till VTI:s forskning

Däck på väg
Många kör med vinterdäck på sommaren. Foto: Vladimir Razugulyaev/mostphotos.com

Nu pågår Däckrazzian som bäst över hela landet. Syftet är att öka bilisternas medvetande om mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön. En positiv bieffekt är att resultaten från kampanjen även kommer till nytta för forskningen på VTI.

– Vilket skick däcken befinner sig i, både vad gäller slitagegrad och lufttryck är intressant ur forskningsperspektiv. Undersökningen sker årligen och under lång tid, det gör att vi kan se olika trender. Det är den enda statistik av det här slaget som finns för Sverige, säger Mattias Hjort, forskningsledare på VTI.

Däckrazziorna genomförs i anslutning till Polisens trafikkontroller. Däckrazziorna är en del i en flerårig samverkan mellan Energimyndigheten, NTF:s lokalförbund, Bilprovningen, Däckbranschen och VTI. VTI kom med 2015.

– Däckbranschen ville ha med en myndighet i samarbetet och tillfrågade VTI. Vi ville gärna vara med i arbetet rent aktivt men också bidra genom att stärka den vetenskapliga delen.

Hur har då Däckrazzian fungerat hittills? Trenden är att situationen har blivit bättre, enligt Mattias Hjort.

– Det har skett en hel del. Vi ser färre och mindre slitna däck, liksom mindre dåligt däcktryck. Exakt vad det beror på hoppas vi kunna arbeta vidare med, både genom att dryfta och lyfta fram. Däckrazzian en gång om året bidrar till en bättre kontroll av däckstatusen, säger han och anger några skäl till förbättringarna.

Förutom själva upplysningskampanjen, som sker via Däckrazzian, ser han även andra faktorer. Det blir alltmer vanligt att lagra sina däck på däckhotell vilket också medför att däckfirmorna har möjlighet att syna både mönsterdjup och ställa in rätt lufttryck. En stor anledning till bättre koll på lufttrycket är de övervakningssystem som finns i nyare bilar.

– En annan trend vi har sett under åren, det är att en större andel kör med vinterdäck på sommaren. Det tror vi är mindre bra. Vi vet att väggreppet är sämre jämfört med sommardäck, men kan inte med säkerhet säga att det leder till fler trafikolyckor. Vi har sett att vinterdäcken är överrepresenterade i dödsolyckor sommartid, men det kan finnas andra orsaker än väggreppet och det skulle behöva göras djupare analyser för att avgöra om olycksrisken ökar på grund av däckvalet.

Däckrazzia 2022 - Däckrazzia (dackrazzia.se) Länk till annan webbplats.

Däckinfo (dackinfo.se) Länk till annan webbplats.