Framtidens resilienta transportsystem

  • 14 maj

Få information om ett flertal nyligen beviljade forskningsprojekt inom Energimyndighetens forskningsprogram Hållbara Transportsystem.

Arrangör: Energimyndigheten och 2030-sekretariatet

För mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

Mer information

Datum:

Tid:

13:00 - 14:30

Plats:

Digitalt
Senast uppdaterad: