Transportekonomi

Transportsystemet kostar stora summor pengar vilket ställer krav på relevanta och mångsidiga beslutsunderlag. När det gäller att ta fram dessa underlag spelar vår forskning inom transportekonomi en viktig roll.

Med basen i nationalekonomisk välfärdsteori och fokus på tillämpad mikroekonomi bedriver vi en bred transportekonomisk forskning.

Vi arbetar framför allt med frågor kring prissättning och finansiering av infrastruktur, effekter av infrastrukturåtgärder för lokalisering av boende och företag, samhällsekonomiska kalkyler, miljöekonomi, trafiksäkerhetsfrågor och järnvägsekonomi.

Genom vårt samarbete inom CTS, Centrum för transportstudier, tillsammans med i huvudsak KTH, breddar vi även våra frågeställningar till att innefatta forskning kring ekonomi och transportmodeller.


Aktuellt

Seminarier

Inom området Transportekonomi bedriver vi en aktiv, öppen seminarieserie. Under seminarierna testar vi våra forskningsresultat i diskussion och bjuder även in externa föreläsare.


Projekt

 

Foto: VTI/Hejdlösa Bilder AB

 

 

Kontakt