Senaste Nytt

 • Snöröjning lönar sig visar beräkningar

  2014-12-19

  VTI i media. ...ing lönar sig visar beräkningar Nu är det bevisat. Det är statens väg- och trafikforsningsinstitut, vti, som i samarbete...och sandning, säger Anna Arvidsson, forskare på vti i ett pressmeddelande. ....Källa: Expressen Läs mer... »

 • Dyrt med osaltade vägar

  2014-12-19

  Nyhet. Forskare har utvecklat vintermodellen som gör det möjligt att beräkna de samhällsekonomiska kostnaderna för olika strategier inom vinterväghållning. De första beräkningsresultaten visar på höga kostnadsökningar för olyckor om vinterväghållningen försämras. Läs mer... »

 • Dubbdäck värre mot vägarna än befarat

  2014-12-19

  VTI i media. än vad som tidigare varit känt. Den slutsatsen har statens väg- och transportforskningsinstitut, vti kommit fram...Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi på statens väg- och transport forsknin...Källa: Sveriges Radio Läs mer... »

 • Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel. Underlagsrapporter 1-10

  2014-12-19

  Publikation. VTI notat 28-2014 innehåller de tio underlagsrapporter som ligger till grund för VTI rapport 831: ”Landbaserade godstransporter, klimat och styrmedel – Sammanfattande rapport”.I VTI rapport 831 diskuterar forskarna flera dimensioner av hur växthusgaserna från... Läs mer... »

 • John Hultén ska leda K2

  2014-12-18

  Nyhet. Kompetenscentrumet för kollektivtrafik, K2, får en ny föreståndare, John Hultén. Han tillträder vid årsskiftet och kommer nämast från en tjänst som strateg på Trafikverket. Läs mer... »

 • Vägarbeten på cykelvägar. Kunskapssammanställning och problembeskrivning

  2014-12-18

  Publikation. Cykelolyckor vid vägarbeten leder till både lindriga och allvarliga skador samt dödsfall. I VTI rapport 838 konstaterar forskarna att det finns ett behov av bättre kunskap och medvetenhet om hur cyklister ska hanteras vid vägarbeten. I projektet har forskarna... Läs mer... »

 • Mobilapp för mätning av cykelvägars ojämnheter. En studie av möjligheterna

  2014-12-18

  Publikation. I VTI rapport 839 redovisas resultatet av en studie där forskarna undersökt möjligheterna att med hjälp av smarttelefoner kunna mäta ojämnheter på en cykelväg. Studien visar att mätningar med en mobilapp kan användas för att identifiera ojämna cykelytor och... Läs mer... »

 • Tema Vintermodell. Etapp 3. Förbättring, uppdatering och känslighetsanalys

  2014-12-16

  Publikation. VTI rapport 834 redovisar en lista på kort- och långsiktiga förbättringsmöjligheter av Vintermodellen och de uppdateringar, rättningar och förbättringar samt den känslighetsanalys av modellen som genomförts, huvudsakligen under 2010.Syftet med Vintermodellen... Läs mer... »

 • Översiktlig strukturanalys för sjötransporter

  2014-12-15

  Publikation. Syftet med rapport 840 var att analysera de trender och särskilda händelser som kan påverka handelsflöden, transportsystemet, sjötransporternas omfattning och Sjöfartsverkets avgiftsintäkter till år 2020. Forskarna har i tre delar beskrivit utvecklingar som... Läs mer... »

 • Eldrift - framtiden eller?

  2014-12-12

  VTI i media. I Linköping provkörs detta, virtuellt. I simulatorn på vti i Linköping testar man vad som skulle hända om...På vti har 25 yrkeschafförer fått provköra i simulatorn, och......Källa: svt.se Läs mer... »

Nyhetsarkiv »