Senaste Nytt

 • Dynamiska busskörfält kan öka kapaciteten

  2015-08-28

  Nyhet. Busskörfält och bussgator har blivit allt vanligare under senare år. Tack vare att bussen får fri väg ökar medelhastigheten och restidssäkerheten. En nackdel är däremot att den totala kapaciteten i trafiken minskar. Nu tror forskarna att en lösning på... Läs mer... »

 • Svenska forskaren: Höja hastigheten minskar inte antalet olyckor

  2015-08-26

  VTI i media. andra vid höga hastigheter", säger Anna Vadeby på vti. Av Erik Söderholm , i dag, 15:37......Källa: Auto Motor & Sport Läs mer... »

 • Kalltillverkad asfaltbeläggning

  2015-08-25

  VTI-publikation. I VTI rapport 865 presenteras en kunskapsöversikt över kalltillverkade asfaltbeläggningar både i Sverige och andra länder. Resultaten visar att kallteknik kan vara ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp och energiåtgång vid... Läs mer... »

 • Förslag: Inför körkort för fyrhjuling

  2015-08-24

  VTI i media. Allt för många tycker Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti. Framför allt ser vti:s undersökningar och studier av olyckor med fyrhjulingar att fordonet kräver förarutbildning....Utökat beh...Källa: Expressen Läs mer... »

 • Utvärdering av transportåtgärder i utvecklingsländer

  2015-08-24

  VTI-publikation. Den internationella klimatpolitiken och Klimatkonventionen med Kyotoprotokollet omfattar olika program för åtgärder i utvecklingsländer som syftar till att minska utsläppen av koldioxid. För att kontrollera efterlevnaden behöver effekterna av sådana åtgärder... Läs mer... »

 • Svenska vägtillståndsmått, då, nu och imorgon. Del 3: Imorgon – år 2010 och framåt

  2015-08-21

  VTI-publikation. På uppdrag av Trafikverket har VTI gjort ett arbete med att utveckla och föreslå mått som på ett bättre sätt beskriver skador eller felaktigt konstruerade vägavsnitt utifrån data insamlade med vägytemätbilar. Måtten ska kunna användas för att karakterisera... Läs mer... »

 • Kör vuxet för barnens skull

  2015-08-19

  VTI i media. på Statens väg- och transportforskningsinstitut, vti.... I flera av vti:s studier konstateras att föräldrar spelar en viktig......Källa: Borås Tidning Läs mer... »

 • LED-lampor kan störa djur på natten

  2015-08-19

  VTI i media. på Statens väg och transportforskningsinstitut vti....det här perspektivet menar Annika Jägerbrand på vti att frågan om ljusföroreningar borde tas på större allvar.......Källa: Sveriges Radio Läs mer... »

 • Fyrhjulingsförares beteenden och felhandlingar

  2015-08-13

  VTI-publikation. I takt med att fyrhjulingarna blir allt fler ökar också olyckorna. En studie redovisad i VTI rapport 870 gjordes för att öka kunskapen om olyckor med fyrhjulingar. Forskarna har undersökt var och hur fyrhjulingar framförs, vilka misstag och regelbrott som... Läs mer... »

 • Cykelkärring när raseriet får härja fritt

  2015-08-12

  VTI i media. Sonja Forward, forskare på vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har...Här är vad som provocerar mest i trafiken, enligt Sonja Forward, forskare på vti: Ohövlighet......Källa: Svenska Dagbladet Läs mer... »

Nyhetsarkiv »