Senaste Nytt

 • "Nu finns chansen att riva upp beslutet om Förbifarten"

  2014-09-16

  VTI i media. Hans Antonson, docent, vti Göran Finnveden, professor, KTH...Mattias Höjer, professor, KTH Karolina Isaksson, docent, statens väg- och transportforskningsinstitut (vti)......Källa: Dagens Nyheter Läs mer... »

 • Ökat intresse för körsimulatorer

  2014-09-15

  Nyhet. Intresset för körsimulering ökar. Detta är något som VTI märker av och nyligen levererade institutet den första körsimulatorn i ett nytt, relativt småskaligt simulatorkoncept anpassningsbart efter kundens behov och ändamålet. Läs mer... »

 • Stående trafik ska få prislapp

  2014-09-15

  VTI i media. Men Sverige är mer än storstäder och svåra störningar sker också på vägarna. vti ska nu ta fram metoder för att skatta alla kostnader...vti, statens väg- och transportforskningsinstitut, ska under vin...Källa: Sydsvenskan Läs mer... »

 • Bullerreducerande väg kan ersätta bullerplank

  2014-09-12

  Nyhet. En helt ny typ av vägbeläggning, kallad PERS, har lagts på gamla E4 vid Sjögestad Motell, 15 kilometer väster om Linköping. Förhoppningen är att den ska reducera trafikbullret lika mycket som en bullerskärm och därmed kunna användas som ett alternativ till... Läs mer... »

 • Tåg i tid - utopi eller redan verklighet?

  2014-09-12

  VTI i media. Jan-Eric Nilsson , professor i transportekonomi vid statens väg- och transportforskningsinstitut vti, är en av dem som verkligen försökt gå igenom...Jan-Eric Nilsson , professor i transportekonomi på ...Källa: Sveriges Radio Läs mer... »

 • Ny vägbeläggning ska minska bullret

  2014-09-12

  VTI i media. vid Sjögestad motell utanför Linköping. Det är statens väg-och transportforskningsinstitut, vti, som genomför proven med materialet som till...Den nya beläggningen slits inte mer av dubbdäck än vanli...Källa: Sveriges Radio Läs mer... »

 • Tågtrafiken ingen het valfråga

  2014-09-12

  VTI i media. vid statens väg- och transportforskningsinstitut, vti.......Källa: Sveriges Radio Läs mer... »

 • Bristande konkurrens ger dyrare infrastruktur

  2014-09-10

  Nyhet. Obalanserad budgivning i anläggningsbranschen är ett problem som minskar konkurrensen och ökar kostnaderna i infrastrukturprojekt. VTI ska utreda hur utbrett problemet är och hur det påverkar. Läs mer... »

 • VTI testar tyst asfalt

  2014-09-06

  VTI i media. vti testar tyst asfalt Bullret från våra vägar kan...Just nu ska Väg- och transportforskningsinstitutet, vti, i Linköping på uppdrag av Trafikverket testa en......Källa: Sveriges Radio Läs mer... »

 • 20 gånger större risk att dödas

  2014-09-05

  VTI i media. Det visar vti-studie om var och hur motorcyklister dödas och skadas....Åsa Forsman. trafiksäkerhetsforskare på vti.......Källa: Göteborgs-Posten Läs mer... »

Nyhetsarkiv »