Konferensinfo 2017

Nästa Transportforum hålls den 10-11 januari 2017. Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen arrangeras av VTI och hålls i Linköping varje år i januari.

Tack för intresse att föreläsa

Den 31 maj stängde vi webbformuläret för intresseanmälan att föreläsa på Transportforum 2017. Tack för alla bidrag! I oktober kommer besked om vilka som tas med i programmet.

Konferensanmälan öppnar i oktober

Under vecka 42, i slutet av oktober, öppnar konferensenmälan för deltagare och medverkande.

Se inledningen 2016 om gods och logistik

 

2016 års konferens hölls den 12 och 13 januari. Inledningen i Linköping Konsert & Kongress sändes live via webbutsändning från VTI på YouTube. VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och infrastrukturminister Anna Johansson talade.

Därefter hölls en gemensam inledande session om gods och logistik. Keynote Speakers var Jean-Paul Rodrigue, professor vid Hofstra University, USA, och Maria Andersson, global inköpschef på Ikea. Som avslutning hölls en paneldebatt där följande personer medverkade: Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Maria Ågren, generaldirektör Transportstyrelsen, Johan Håkansson, docent Högskolan Dalarna, Per Bondemark, inköpschef SSAB och ordförande i Näringslivets transportråd samt Bo Hallams, marknadsdirektör Schenker.

Totalt medverkade omkring 400 talare i 85 sessioner. Se Transportforums tryckta program (Pdf) eller Transportforums digitala program för information om alla föredrag.

Gamla konferensporgram

På VTI:s vanliga webbsidor, som inte är anpassade för mobila enheter, hittar du konferensprogrammen från 2010 till 2014.

Om Transportforum

Transportforum är Nordens största årliga konferens för transportsektorn. På Transportforum möts forskare och transportsektorns många aktörer för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och hålls i Linköping varje år i januari. Transportforum arrangerades första gången 1984.