Senaste Nytt

 • Nordiskt certifieringssystem för vägmarkeringsmaterial – Version 3:2106

  2016-06-29

  VTI-publikation. VTI notat 17A beskriver hur certifieringssystemet för vägmarkeringsmaterial fungerar och hur det tillämpas i de nordiska länderna. Vidare beskrivs de procedurer och metoder som används vid utläggning av material, samt vid mätning av materialens... Läs mer... »

 • Utländska lastbilar i HBEFA

  2016-06-28

  VTI-publikation. Det saknas ett tillförlitligt dataunderlag för hur utländska lastbilars trafikarbete fördelar sig på olika typer och viktklasser på svenska vägar. VTI har därför genomfört en fältstudie för att få en bättre bild av de tunga lastbilsekipagen som rullar på... Läs mer... »

 • Säker framkomlighet – sammanfattande slutrapport 2015

  2016-06-27

  VTI-publikation. VTI rapport 898 redovisar övergripande resultat av fyra olika åtgärder som implementerats inom Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet”, vilket haft som syfte att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet på främst befintliga tvåfältsvägar med... Läs mer... »

 • Onykterhet i trafiken oroar forskare

  2016-06-22

  Nyhet. Det Europeiska transportsäkerhetsrådet (ETSC) har jämfört trafiksäkerhetsutvecklingen i Europa där över 26 000 människor omkom i trafiken inom EU förra året. Läs mer... »

 • Självkörande lastbilar kan revolutionera åkerierna

  2016-06-22

  VTI i media. medan bilen kör, säger Magnus Hjälmdal, forskare på vti. vti, Statens Väg och Trafikforskningsinstitut ska leda...skick de befinner sig i, är det största projekt som vti har lett. Flera hundra forska...Källa: Ny Teknik Läs mer... »

 • Nya regler gav sämre säkerhet

  2016-06-22

  VTI i media. Gleitmo Technik AB Alkolås i Skandinavien AB vti har tittat på säkerhet vid väg- och spårarbete...Nu har forskare på vti analyserat orsakerna och ger rekommendationer till förbättringar.......Källa: Infrastruktur Nyheter Läs mer... »

 • Policy för spridning av elbilar. Några aktuella perspektiv och forskningsbehov. En förstudie

  2016-06-22

  VTI-publikation. VTI rapport 893 presenterar en förstudie som har särskilt fokus på att utforska policy för spridning av elbilar i Norge respektive Sverige. Elbilar utgör en av de fordonstekniker som står i centrum i förhållande till målsättningar om en fossiloberoende... Läs mer... »

 • Projekt för 89 miljoner – störst i VTI:s historia

  2016-06-21

  Nyhet. Det är just nu stor glädje på VTI efter besked om att EU-kommissionen har beviljat ett stort projekt om automatiserad körning. VTI leder projektet där 30 organisationer från elva olika länder är delaktiga. Läs mer... »

 • System ska läsa av förarens känslor

  2016-06-21

  VTI i media. System ska läsa av förarens känslor vti, Statens väg- och transportforskningsinstitut, med...Det är EU-projektet ADAS&ME, med en totalt budget på 89 miljoner kronor, som vti ska koordinera med syft...Källa: svt.se Läs mer... »

 • VTI hoppas på nationellt cykelcentrum

  2016-06-21

  Nyhet. VTI har tillsammans med Luleå tekniska högskola, Malmö högskola, Lunds universitet och de 17 kommuner som ingår i föreningen Svenska Cykelstäder långt gångna planer på att starta ett nationellt kunskapscentrum för cykling. Läs mer... »

Nyhetsarkiv »