Fingrar som skriver på tangenter.

Lämna in abstract

7 juni–27 augusti 2021 har vi öppet för inlämning av abstract till Transportforum 2022. Välkommen med ditt bidrag!

Lämna in ditt abstract till 2022 års konferens mellan 7 juni och 27 augusti 2021 inom konferensens ämneskategorier. Abstracten ska lämnas i systemet AppInConf:

Under förutsättning att smittskyddsläget tillåter, planerar vi för att återigen genomföra konferensen på plats i Linköping.

Formalia för abstract

Abstractet ska bestå av bakgrund, metod samt resultat och slutsatser. För att göra Transportforum till en intressant arena för alla konferensdeltagare bör fokus i ditt abstract vara att lyfta fram nya resultat, nya rön eller ny kunskap.

  • Skriv gärna ditt abstract på svenska.
  • Total längd för ditt abstract är max 500 ord.
  • Det är inte möjligt att lägga in bilder, figurer eller tabeller i ditt abstract.

Tänk på att...

Du kan skicka in så många abstract som du vill, men endast stå som presentatör på totalt 2 abstract.

Om flera författare till ett abstract tillhör samma organisation, vänligen använd samma stavning eller förkortning för organisationen när ni anger tillhörighet (affiliation) i ett och samma abstract.

Kontakt vid frågor

Systemteknisk support
abstracts.transportforum2022@appinconf.com

Konferensfrågor
congress@grandtravel.se

Vetenskapliga frågor
transportforum@vti.se

Senast uppdaterad: