Kvinna håller en mic och föreläser.
Foto: Satu

Konferensbidrag Transportforum 2021

Samtliga abstracts som skickades in till Transportforum 2021 granskades av 11 ämneskommittéer som är experter inom respektive område.

Liksom tidigare år granskades alla abstracts som kom in och, om de godkändes, publicerades de i en abstractbok.

Ämnesområden för Transportforum

Kontakt vid frågor, mejla transportforum@vti.se

Senast uppdaterad: