Finger från robothand möter ett finger från människohand.

Transportforum 2024

Tack alla som deltog på Transportforum och gjorde den till den bästa konferensen någonsin!

Välkommen tillbaka till nästa Transportforum som hålls 15–16 januari 2025 i Linköping.

Inspiration, kunskap och nätverk för transportsektorn

Smakprov från konferensen

Vi sände live från Transportforum 2024. Nu kan du ta del av inspelningar av inledningssessionerna för de båda dagarna. Filmerna kommer att få undertexter inom kort.

Inspelning av konferensinledningen dag 1.

Dag 1: Framtid och visioner

Inledeningstalare: Tomas Svensson, generaldirektör VTI, Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, Philippe Crist, Advisor for Innovation and Foresight for the International Transport Forum (ITF).

Karin Klingenstierna är moderator.

Inspelning av konferensinledningen dag 2.

Dag 2: Fit for 55 i praktiken

Inledningstalare: Victoria Wibeck, ledamot i Klimatpolitiska rådet och professor vid Linköpings universitet.

Medverkar i panelen: Jenni Ranhagen, vd Näringslivets transportråd, Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige, Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, Sofia Hellberg, infrastruktur och kollektivtrafikchef i Västra Götalandsregionen.

Karin Klingenstierna är moderator.

Konferensprogram

Tranasportforum 2024 tvådagarsprogram omfattade hundratals presentationer.

Banderoll med Transportforums logotyp.

Abstracts

Ta del av sammanställningar av referat (abstacts) från tidigare konferenser.

Om Transportforum

Transportforum vänder sig till offentliga och privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. Konferensen omfattar alla trafikslag.

Kontakta oss

Frågor om anmälan och fakturor

Kontakta: congress@grandtravel.se

Frågor om abstract

Kontakta: abstracts.transportforum2024@appinconf.com

Övriga frågor om Transportforum

Kontakta: transportforum@vti.se

Adress

Konferensens inledningar och huvuddelen av föreläsningarna hölls på Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, där också registrering och utställning finns.

Föreläsningar hålls också på Östergötlands museum och Scandic Frimurarehotellet, som ligger på gångavstånd från Konsert & Kongress.