Transportforum 2022

Satellitbild över jorden med illustrerade väderfenomen runt klotet.
Bildmontage/Most Photos

Välkommen till två fullmatade dagar 12–13 januari 2022 i Linköping. Under Transportforum kan du ta del av ny kunskap inom transportområdet och få möjlighet att utöka ditt nätverk.

Nu kan du anmäla dig och boka monterplats. Alla detaljer kring konferensen finns på Transportforums eventsida.

Anmäl dig på Transportforums eventsida (trippus.net) Länk till annan webbplats.

Deltagare på Transportforum kommer behöva visa sitt vaccinationsbevis eller ett negativt covid-19-test för att kunna delta på konferensen. Innan registrering ska du visa ditt vaccinationsbevis eller testresultat. Covid-19-testet får inte vara äldre än 72 timmar och ska vara utfört av godkänd vårdgivare. Därefter är du välkommen att registrera dig. Du som inte har vaccinationsbevis testar dig utanför registreringen, teststationen är bemannad av läkare.

Vi uppmanar alla med upplevda symtom att följa Folkhälsomyndighetens direktiv att stanna hemma och att testa sig.

Information om hur Konsert & Kongress arbetar för att minska smittspridning (konsertkongress.se) Länk till annan webbplats.

Scandic Frimurarhotellet följer Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner gällande pandemin. För frågor kontakta congress@grandtravel.se

Hit vänder du dig med frågor om hur konferensen hanterar pandemin (congress@grandtravel.se)

Här hämtar du vaccinationsbevis och får information (covidbevis.se) Länk till annan webbplats.

Vi är glada att kunna presentera våra inledningstalare för årets konferens med tema klimatanpassning. Inledningssessionen kommer ge olika perspektiv och infallsvinklar på gemensamma utmaningar.

Porträttbild Therese Sjögren.
Foto: SMHI.

Therese Sjögren

Therése är sakkunnig inom transporter och infrastruktur vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI. Centrumets roll är att vara en nod för kunskap om klimatanpassning samt att vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning.

Porträttbild Erik Junelius.
Foto:KTH

Erik Jenelius

Erik är universitetslektor och avdelningschef för Transportplanering på KTH. Hans forskning handlar om att göra transportsystemet mer resilient, hållbart och resurseffektivt genom att utveckla metoder inom planering, styrning, dataanalys och simulering.

Porträttbild Gunnel Göransson.
Foto: SGI

Gunnel Göransson

Gunnel är senior forskare vid Statens geotekniska institut, avdelningen för Klimatanpassning. Hennes forskning är tvärvetenskaplig inom områdena naturolyckor, miljö och klimatanpassning, och ligger i gränslandet mot samhällsvetenskap och humaniora.

Porträttbild Ulrika Honauer.
Foto: Trafikverket.

Ulrika Honauer

Ulrika är avdelningschef för Vägsystem på Trafikverket. Avdelningen ansvarar för planering och beskrivning av underhållsbehovet och strategier för vidmakthållande av statliga vägar. Avdelningen ansvarar för att ta fram en nationell underhållsplan för vägsystemet och beställer och följer upp underhålls- och reinvesteringsåtgärder i hela landet.

VTI önskar presentera ett så relevant och spännande program som möjligt – i år med ungefär 266 föreläsningar och 62 sessioner - som våra programkommittéer arbetat fram utefter inskickade abstracts och våra 11 olika ämnesområden.

Temat för i år är klimatanpassning av infrastruktur för att möta klimatförändringarna.

Tre sätt att ta del av programmet:

  1. Överblick program Transportforum 2022 Pdf, 557.4 kB. (Pdf, 557.4 kB)
  2. Program Transportforum 2022 (trippus.net) Länk till annan webbplats.
  3. Ladda ned Transportforums app. Använd kod: tforum22
    1. Android Appinconf (play.google.com) Länk till annan webbplats.
    2. Apple Appinconf (apps.apple.com) Länk till annan webbplats.

Ämnesområden

Transportforum är indelat i 11 ämnesområden.

Tidigare konferenser

Ta del av sammanställningar av referat från tidigare konferenser.

Kontakt vid frågor

Systemteknisk support
abstracts.transportforum2022@appinconf.com

Konferensfrågor
congress@grandtravel.se

Vetenskapliga frågor
transportforum@vti.se

Senast uppdaterad: