Texturmätning

VTI erbjuder mätning av en vägbanas texturprofil för beräkning av till exempel MPD (Mean Profile Index) eller Megatextur enligt Trafikverkets specifikationer (Trafikverket metodbeskrivning pub:2009:78 MB121 och 2009:79 MB 122).

Mätningen kan göras antingen med VTI:s Road Surface Tester (RST) eller med en speciell makrotexturlasermätare.

Makrotextur kan också mätas med den så kallade sandfläcksmetoden.

Senast uppdaterad: