Beräkningsprogrammet Erapave

VTI har utvecklat beräkningsprogrammet Erapave (Elastic Response Analysis of PAVEments) som bygger på MLET (MultiLayer Elastic Theory).

Programmet beräknar vägkonstruktioners respons på trafikbelastning och kan laddas ner här från webbplatsen.

Med programmet kan konstruktioner analyseras som linjära elastiska lager eller icke-linjära elastiska (obundna) lager.

Mer om Erapave och andra dimensioneringsmodeller

Senast uppdaterad: